Kontakta huvudkontoret

Huvudkontoret i Stockholm

Postadress: Box 501, 101 30 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 66, 7tr

 

Vi arbetar på huvudkontoret

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Verkställande direktör/CEO, pressansvarig

Arbetslivserfarenhet: Portföljförvaltare på Storebrand Asset Management, huvudansvarig för bland andra SPP:s Generationsfonder och SPP Mix Fondförsäkring, aktiechef på KP Pension & Försäkring, representant för KP Pension & Försäkring i Accent Equitys Partners Investeringskommitté

Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet

08-787 85 42

Claudia Philipsson

Claudia Philipsson

Ansvarig ekonomi och finans/CFO

Arbetslivserfarenhet: Redovisnings-
ansvarig - Financial Control på Alecta, finansadministration på Swedbank Markets, bolagsansvarig på Swedbank fondkommisson

Utbildning: IHM Business School, DIHM Ekonomi, juridikstudier vid Stockholms universitet

08-787 85 44

Robert Johnsson

Robert Johnsson

Kapitalförvaltningsansvarig/CIO

Arbetslivserfarenhet: Portföljförvaltare på KK-stiftelsen, fondförvaltare på Carnegie Investment Bank, analytiker på Morgan Stanley

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

08-787 85 45

Sylvia Edler

Sylvia Edler

Försäkringsansvarig

Arbetslivserfarenhet: Projektledare och pensionsspecialist på FörsäkringsGirot, pensionsspecialist på Proffice, kundansvarig och tjänstepensions-
specialist på Alecta, affärskoordinator på Skandia, processansvarig fakturering på AMF/FORA

Utbildning: Kurser och utbildningar inom pensions- och försäkringsområdet

08-787 85 46

David Lindenstrand

David Lindenstrand

Riskansvarig/CRO

Arbetslivserfarenhet: Kvantitativ riskanalytiker hos AFA Försäkring, regelverksarbete kopplat till försäkring hos Folksam, FCG och Bearing Point

Utbildning: Doktorsexamen i Matematisk statistik vid Stockholms Universitet samt diplomerad finansanalytiker CEFA vid Handelshögskolan i Stockholm

08-787 85 43

Maarit Langerfors

Maarit Langerfors

Redovisningsansvarig

Arbetslivserfarenhet: Redovisningschef på Selecta AB, TeliaSonera Sverige AB och Ersta diakonisällskap

Utbildning: Ekonomie magister från Handelshögskolan i Åbo, Finland

08-787 85 47

Gunilla Tisander

Gunilla Tisander

Sekreterare

Arbetslivserfarenhet: Sekreterare till förbundsdirektören på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, sekreterare på juridiska avdelningen hos Amadeus IT Group, sekreterare till SVP och chefen för Internationell kapitalmarknad och emissioner på Nordea

Utbildning: Diplomerad ekonomiassistent, chefssekreterare inom hotell och turistnäringen (Kursverksamheten vid Stockholms universitet)

08-787 85 41