Beräkningar

Prognos – beräkning av förmånsbestämd tjänstepension

Få hjälp med att beräkna kostnaden för en nyanställd som omfattas av den förmånbestämda tjänstepensionen.
Ingen kostnad

Få hjälp med att beräkna kostnaden av förmånsbestämd tjänstepension för anställd.
Kostnad: 1000 kr per anställd och beräkning

Kontakta Kundservice för mer information.