Så tar vi hand om dina pensionspengar

Varje gång du som är anställd inom Svenska kyrkan får din lön betalar arbetsgivaren också in pengar till din framtida pension. Pensionskapitalet, idag nästan 26 miljarder kronor, förvaltas av Kyrkans pension.

Vår uppgift är att placera pensionspremierna så att ditt pensionskapital växer. Du ska vara trygg med att vi har hand om din viktiga tjänstepension. Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med kapitalförvaltningen.


Så placerar vi pensionskapitalet

Kyrkans pension ska göra bra investeringar, som skapar god avkastning på dina pensionspengar till en begränsad risk. Våra investeringsriktlinjer sätter ramarna för hur det ska gå till. Läs mer under Mål & strategi.

Pensionspengarna växer tryggt

Ansvaret för att Kyrkans pension gör bra investeringar och att dina pensionspengar växer vilar på styrelsen, VD och arbetsutskottet. Läs mer om deras olika ansvarsområden inom kapitalförvaltningen under Ansvar & beslut.

Fördelningen av tillgångar är viktig

Kyrkans pension placerar pensionskapitalet i fyra olika tillgångsslag: räntebärande värdepapper, aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Tillgångarnas fördelning är viktigt eftersom vi ska leverera så bra avkastning som möjligt till begränsad risk. Läs mer under Placeringstillgångar.

Vår kapitalförvaltning i siffror

Hur går det för Kyrkans pension? Avkastning, solvens och kollektiv konsolideringsnivå är tre mått på vår finansiella ställning. Läs mer under Kapitalförvaltningen i siffror.

Investeringar för en bättre värld

Hållbarhet är en viktig grundsten i Kyrkans pensions kapitalförvaltning. Genom att investera i bolag som tar hänsyn till vår jord och mänskliga rättigheter är vi med och bidrar till en bättre värld. Läs mer under Hållbara investeringar.