Riskpremie


Vad är riskpremie?

Kyrkans arbetsgivare betalar en riskpremie som baseras på samtliga anställdas pensionsgrundande lön.

Riskavgiften består av tre delar:

  • En premie för efterlevandepension
  • En premie för värdesäkring
  • En premiekapningsavgift

Efterlevandepension

För att finansiera de efterlevandepensioner som Kyrkans pensionskassa betalar ut tar vi ut en riskpremie från alla arbetsgivare. Premie för efterlevandepension beslutas av Kyrkans pensionskassas styrelse.


Värdesäkring

Enligt Svenska kyrkans kollektivavtal ska de förmånsbestämda pensionerna öka årligen med inflationen. Detta ingår inte i den pensionsförsäkring som arbetsgivarna har tecknat hos Kyrkans pensionskassa. För att kunna inflationssäkra de förmånsbestämda tjänstepensionerna tar Kyrkans pensionskassa därför ut en värdesäkringsavgift. Värdesäkringspremien beslutas av Kyrkans pensionskassas styrelse.


Premiekapning

För att minska risken för höga premier för den förmånsbestämda ålderspensionen beslutade Församlingsförbundet (nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) 2009 att införa ett premiekapningssystem. Det innebär att fakturerad premie per individ och intjänandeår för förmånsbestämd ålderspension premiekapas. Premiekapningen finansieras genom en premiekapningsavgift. Maximal premie och premiekapningsavgift beslutas en gång per år av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Maximal premie för 2020 är 250 000 kronor.Beslutad Beslutad Preliminär
2020 2021 2022
Premie för efterlevandepension 0,40 % 0,40 % 0,40%
Värdesäkringspremie 0,00 % 0,00 % 0,00%
Premiekapningsavgift 0,00 % 0,00% ej fastställd
Summa riskavgift 0,40 % 0,40%

Kyrkans pensionskassa fakturerar riskpremien en gång per år. Underlaget för premien är föregående års inrapporterade lön.

Datum för fakturering 2020

6 mars 2020

Fakturering av 2020 års riskpremie.