Mina Sidor

Här kan du som är kund hos oss:

  • Se hur mycket du får i tjänstepension.
  • Se dina inrapporterade löner.
  • Göra pensionsansökan.
Till mina sidor

Steg för steg-guide pensionsanmälan - arbetsgivare

För dig som arbetsgivare

Här hittar du information och rutiner för
viktiga händelser som:

Anställda & Pensionärer

Söker du information och vill lära dig mer om din tjänstepension?

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2023-12-31

7,6% Totalavkastning
25,8
miljarder kr
Förvaltat kapital
8% Återbäringsränta
(2024-07-01)
251% Solvens