Anmäla bankkonto

Pensioner från Kyrkans pension betalas ut via Nordea. Om du har personkonto i Nordea sätts pensionen automatiskt in på ditt personkonto. Du kan välja att få din pension utbetald till annat konto hos Nordea eller hos annan bank. Anmälan gör du via Nordeas hemsida, www.nordea.se/anmalkonto. Obligatorisk uppgift är Kyrkans pensions arbetsgivarnummer 630513 och under Arbetsgivarnamn anger du Kyrkans pension. Om du inte anmäler konto kommer pensionen att betalas ut via utbetalningsavi.

Observera att Kyrkans pension inte har uppgift om vilket konto du har anmält till Nordea.