Anmäla bankkonto

Anmälan av konto för pensionsutbetalning

Från och med 1 januari 2022 ska konto för pensionsutbetalning anmälas till Kyrkans pension.

Anmälan eller ändring av kontonummer kan göras på två sätt, antingen via blankett, Kontoanmälan som du hittar på www.kyrkanspension.se/blanketter-avtal eller via www.kyrkanspension.se/mina-sidor

Kontakta din bank om du är osäker på hur clearing- eller kontonummer ska fyllas i.

Om du inte anmäler kontonummer till Kyrkans pension kan vi inte betala ut din tjänstepension.

Viktigt för dig som har en pågående pensionsutbetalning under 2021

Tjänstepension från Kyrkans pension utbetalas via Nordea till och med december 2021. Anmälan och ändring av konto måste du därför göra både till Nordea och till Kyrkans pension.

Anmälan av konto till Nordea gör du via deras hemsida www.nordea.se/anmalkonto.

På Nordeas kontoanmälan är obligatoriska uppgifter Kyrkans pensions arbetsgivarnummer 630513 och Arbetsgivarnamn där du anger Kyrkans pension

Kontakta din bank om du är osäker på hur clearing- eller kontonummer ska fyllas i.

Observera att Kyrkans pension inte har uppgift om vilket konto du har anmält till Nordea.