Administration

Här hittar du som arbetsgivare allt du behöver veta när det gäller administrationen kring de anställdas tjänstepension – vad du ska rapportera in till oss på Kyrkans pension, hur du anmäler att en anställd ska gå i pension och när fakturorna på pensionspremierna kommer.

Händelsekalender

 • 24 Feb
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

 • 03 Mar
  Arbetsgivare

  Fakturering av 2021 års riskpremie

 • 22 Mar
  Arbetsgivare

  Kompletterande fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2020

 • 18 Maj
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

 • 14 Sep
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

 • 16 Nov
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

 • 16 Dec
  Arbetsgivare

  Fakturering av förmedlingspensioner

Så administrerar du

Här hittar du information och rutiner för
viktiga händelser som:

Årsrapportering

Varje år fakturerar vi på Kyrkans pension 610 Mkr pensionsförmåner och gör 205 000 pensionsutbetalningar.

Rapporteringen av pensionsgrundande lön görs i januari varje år. Vi behöver uppgifterna för att kunna fakturera rätt pensionspremier för de anställda.

610 Mkr Pensionsförmåner
205 000 Pensionsutbetalningar

Om oss

Helena Tjärnström

Pensionsspecialist

Till Om oss

Carina Selling Jonsson

Pensionsspecialist

Till Om oss

Ulrika Staaf

Pensionsspecialist

Till Om oss

Helene Erixon

Teamledare - Pensionsspecialist

Till Om oss

Gunilla Tisander

Sekreterare

"Pengarna ska gå tillbaka till våra medlemmar”

Till Om oss

Maarit Langerfors

Redovisningsansvarig

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb"

Till Om oss

Sylvia Edler

Försäkringsansvarig

”Vi arbetar för att ge våra försäkrade en tjänstepension som ger trygghet genom livet”

Till Om oss

Robert Johnsson

Kapitalförvaltningsansvarig/CIO

”Att till en begränsad risk skapa så bra långsiktig avkastning som möjligt är centralt”

Till Om oss

Carl Cederberg

Verkställande direktör/CEO, pressansvarig

”Pensionspengarna växer tryggt”

Till Om oss

Claudia Philipsson

Ansvarig ekonomi och finans/CFO

”Vårt kapital växer och vi levererar en konkurrenskraftig återbäring”

Till Om oss

Skapa

Logga in i SKAPA. Här rapporterar du in pensionsgrundande uppgifter och anmäler uttag av förmånsbestämd pension. Läs mer om SKAPA här

Till SKAPA via kyrknätet

Blanketter & Avtal

Här har vi samlat alla blanketter för dig som är arbetsgivare, anställd eller pensionär inom Svenska kyrkan.

Till blanketter & avtal

Vanliga frågor just nu

Varför skiljer prognosen för premiebestämd tjänstepension från i år jämfört med förra året?

Premierna för den premiebestämda tjänstepensionen beräknas utifrån den rapporterade lönen och anställningstiden från din arbetsgivare. En hög lön under en kort anställningsperiod ger höga premier och hög prognos. Efterföljande helårsanställning kan ge en lägre prognos.

Vart ser jag löneväxlade eller kompletterande premier?

Du kan se löneväxlade eller kompletterande premier på Mina sidor.

Hur får jag tillgång till SKAPA?

SKAPA är det IT-system som hanterar kyrkans tjänstepensioner och finns tillgängligt för alla kyrkliga arbetsgivare som en del av Kyrknätet. För att få tillgång till SKAPA krävs: • Att du tilldelas behörighet och lösenord av den som är behörighetsansvarig i församlingen/pastoratet. • Att du har tillgång till Kyrknätet. Behörighet för närstående organisationer Arbetsgivare som är närstående

Vilka omfattas av TPA18 och ska rapporteras?

Samtliga anställda som är födda 1959 eller senare tillhör pensionsavtalet TPA18 och ska rapporteras in till oss.

Varför kommer jag inte åt Mina sidor?

Är du nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor. Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig först när din arbetsgivare rapporterat din årslön.