Anmäla bankkonto

Anmälan av konto för pensionsutbetalning

Från och med 1 januari 2022 ska konto för pensionsutbetalning anmälas till Kyrkans pension.

Anmälan eller ändring av kontonummer kan göras på två sätt, antingen via blankett, Kontoanmälan som du hittar på www.kyrkanspension.se/min-tjanstepension/blanketter/ eller via www.kyrkanspension.se/mina-sidor

Kontakta din bank om du är osäker på hur clearing- eller kontonummer ska fyllas i.

Om du inte anmäler kontonummer till Kyrkans pension kan vi inte betala ut din tjänstepension.