Anmäla bankkonto

Anmälan av konto för pensionsutbetalning

Från och med 1 januari 2022 ska konto för pensionsutbetalning anmälas till Kyrkans pension.

Anmälan om utbetalningskonto eller ändring av kontonummer gör du på Mina sidor med hjälp av bank-ID. Eller så använder du en blankett som du postar till oss.

Kontakta din bank om du är osäker på hur clearing- eller kontonummer ska fyllas i.

Om du inte anmäler kontonummer till Kyrkans pension kan vi inte betala ut din tjänstepension. Kontakta Kundservice om du behöver beställa blankett.