Anställd

Din pension

Svar:

Ja, du får även allmän pension. Hur mycket det blir ser du i det orangea kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut en gång per år. Om du har arbetat hos andra arbetsgivare än Svenska kyrkan kan du även ha rätt till pension från andra pensionsinstitut som exempelvis SPP, Alecta, KPA eller AMF. På minpension.se kan du göra en prognos och få en helhetsbild av din pension.

Svar:

Från och med 1 januari 2022 ska konto för pensionsutbetalning anmälas till Kyrkans pension.

Anmälan eller ändring av kontonummer kan göras på två sätt, antingen via blankett, eller via www.kyrkanspension.se/minasidor.

Läs här hur du anmäler konto för utbetalning under 2021

Svar:

Tar du ut pensionen före 65 års ålder minskar pensionen jämfört med om du jobbar tills du blir 65 år. Det beror på att ditt pensionskapital dels skall räcka i fler år, och dels att inbetalningarna till ditt pensionskapital görs under färre år än om du arbetar till 65 år. Pensionen minskar med cirka 0,4 procent per månad om du tar ut den före 65 år.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Du kan inte flytta ditt pensionskapital till annan pensionsförvaltare eller skänka det till organisationer.

Svar:

Taket för allmän pension går vid 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). Beroende på vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av gäller olika avsättningar på lönedelar över 7,5 IBB.
I ditt värdebesked kan du se vilka förmåner du har tjänat in. Läs om de olika förmånerna här.

 

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Vi följer de skatteregler som gäller och meddelar dig om en engångsutbetalning är aktuell för dig.

Svar:

Ja, du fortsätter att tjäna in till din pension så länge du arbetar. Du väljer själv när du går i pension mellan 61 och 67 års ålder och ju längre du väntar, desto högre blir din pension.

I värdebeskedet har vi räknat med att du går i pension vid 65 års ålder. Arbetar du längre ökar din pension. Arbetar du kortare blir pensionen lägre.

Självklart kan du också välja att spara privat till din framtida pension.

Svar:

Kyrkans pension drar i normalfallet 30 % i skatt på utbetalda pensioner. Önskar du ändra denna skattesats är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med detta.

Svar:

Kommande utbetalningsdatum för pensionen hittar du i vår händelsekalender.

Svar:

Om du blir sjuk och blir beviljad sjukersättning fortsätter du att tjäna in tjänstepension. I stället för att din arbetsgivare betalar avgiften för din pension betalar Avgiftsbefrielseförsäkringen (AFA) den.

Svar:

Du kan se i ditt värdebesked vilka pensionsförmåner som ingår i din tjänstepension. Läs här om respektive del.

Svar:

Ja, du får även allmän pension. Hur mycket det blir ser du i det orangea kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut en gång per år. Om du har arbetat hos andra arbetsgivare än Svenska kyrkan kan du även ha rätt till pension från andra pensionsinstitut som exempelvis SPP, Alecta, KPA eller AMF. På minpension.se kan du göra en prognos och få en helhetsbild av din pension.

Svar:

Från och med 1 januari 2022 ska konto för pensionsutbetalning anmälas till Kyrkans pension.

Anmälan eller ändring av kontonummer kan göras på två sätt, antingen via blankett, eller via www.kyrkanspension.se/minasidor.

Läs här hur du anmäler konto för utbetalning under 2021

Svar:

Tar du ut pensionen före 65 års ålder minskar pensionen jämfört med om du jobbar tills du blir 65 år. Det beror på att ditt pensionskapital dels skall räcka i fler år, och dels att inbetalningarna till ditt pensionskapital görs under färre år än om du arbetar till 65 år. Pensionen minskar med cirka 0,4 procent per månad om du tar ut den före 65 år.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Du kan inte flytta ditt pensionskapital till annan pensionsförvaltare eller skänka det till organisationer.

Svar:

Taket för allmän pension går vid 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). Beroende på vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av gäller olika avsättningar på lönedelar över 7,5 IBB.
I ditt värdebesked kan du se vilka förmåner du har tjänat in. Läs om de olika förmånerna här.

 

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Vi följer de skatteregler som gäller och meddelar dig om en engångsutbetalning är aktuell för dig.

Svar:

Ja, du fortsätter att tjäna in till din pension så länge du arbetar. Du väljer själv när du går i pension mellan 61 och 67 års ålder och ju längre du väntar, desto högre blir din pension.

I värdebeskedet har vi räknat med att du går i pension vid 65 års ålder. Arbetar du längre ökar din pension. Arbetar du kortare blir pensionen lägre.

Självklart kan du också välja att spara privat till din framtida pension.

Svar:

Kyrkans pension drar i normalfallet 30 % i skatt på utbetalda pensioner. Önskar du ändra denna skattesats är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med detta.

Svar:

Kommande utbetalningsdatum för pensionen hittar du i vår händelsekalender.

Svar:

Om du blir sjuk och blir beviljad sjukersättning fortsätter du att tjäna in tjänstepension. I stället för att din arbetsgivare betalar avgiften för din pension betalar Avgiftsbefrielseförsäkringen (AFA) den.

Svar:

Du kan se i ditt värdebesked vilka pensionsförmåner som ingår i din tjänstepension. Läs här om respektive del.

Efterlevandepension och återbetalningsskydd

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Du kan logga in på Mina sidor med bank-ID eller skriva ut blanketter och skicka med posten.

Svar:

Du kan välja att ha återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension även som pensionär. Sista möjligheten att teckna återbetalningskyddet är i samband med att du ansöker om pension. Du kan däremot alltid välja att ta bort ditt återbetalningskydd.

Svar:

Nej, vi tar inte ut någon avgift för det. Men om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra försäkrade. Det kan då innebära att din egen pension ökar.

Svar:

Efterlevandepension är ett skydd som kan finnas i kollektivavtalen. Vid dödsfall utreds alltid om villkoren enligt kollektivavtalen är uppfyllda för rätten till efterlevandepension. Återbetalningsskydd kan du ha valt till ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

Svar:

Om du väljer att ha återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension, så betalar vi ut ditt intjänade pensionskapital till din familj om du avlider.

Återbetalningsskydd eller inte är ett val du själv måste göra. Har du aldrig gjort något val, så har du inget återbetalningsskydd.

Svar:

Om du har tecknat återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension betalar vi ut ditt pensionskapital till din familj. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt kapital till övriga försäkrade i Kyrkans pension som inte heller har återbetalningsskydd.

Svar:

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. Du kan också anmäla en annan förmånstagare. Läs mer om vilka som kan vara dina förmånstagare här.

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Du kan logga in på Mina sidor med bank-ID eller skriva ut blanketter och skicka med posten.

Svar:

Du kan välja att ha återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension även som pensionär. Sista möjligheten att teckna återbetalningskyddet är i samband med att du ansöker om pension. Du kan däremot alltid välja att ta bort ditt återbetalningskydd.

Svar:

Nej, vi tar inte ut någon avgift för det. Men om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra försäkrade. Det kan då innebära att din egen pension ökar.

Svar:

Efterlevandepension är ett skydd som kan finnas i kollektivavtalen. Vid dödsfall utreds alltid om villkoren enligt kollektivavtalen är uppfyllda för rätten till efterlevandepension. Återbetalningsskydd kan du ha valt till ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

Svar:

Om du väljer att ha återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension, så betalar vi ut ditt intjänade pensionskapital till din familj om du avlider.

Återbetalningsskydd eller inte är ett val du själv måste göra. Har du aldrig gjort något val, så har du inget återbetalningsskydd.

Svar:

Om du har tecknat återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension betalar vi ut ditt pensionskapital till din familj. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt kapital till övriga försäkrade i Kyrkans pension som inte heller har återbetalningsskydd.

Svar:

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. Du kan också anmäla en annan förmånstagare. Läs mer om vilka som kan vara dina förmånstagare här.

Gå i pension

Svar:

Mina sidor kan du se hur stort ditt intjänade pensionskapital är och få en prognos på hur stor tjänstepensionen kan bli om du jobbar kvar till 65 års ålder.
Du loggar enkelt in med Bank-ID.

Svar:

Du anmäler uttag av din avgiftsbestämda tjänstepension till Kyrkans pension på Mina sidor eller via blankett.

För att ta ut förmånsbestämd tjänstepension och intjänad pensionsrätt meddelar du din arbetsgivare, som anmäler uttag av pension till Kyrkans pension.

Vi behöver ha din ansökan minst 2 hela månader i förväg.

Svar:

Det finns en särskild blankett för pensionsanmälan för dig som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan. Du kan också anmäla med hjälp av bankID på Mina sidor.  Kom ihåg att vi behöver din pensionsanmälan minst 2 månader i förväg.

Svar:

Ja du kan arbeta kvar. Det finns inga krav på att avsluta anställningen för att ta ut den avgiftsbestämda tjänstepensionen.

Svar:

Du måste minska din anställning i samma omfattning som du tar ut din pension. Om du vill ta ut hel förmånsbestämd tjänstepension måste du avsluta din anställning helt.

Svar:

Ja, du har möjlighet att välja utbetalningstid för din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension. Du kan välja mellan livsvarig utbetalning, 15, 10 eller 5 år.

Svar:

Tidigast från 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden.

Svar:

Mina sidor kan du se hur stort ditt intjänade pensionskapital är och få en prognos på hur stor tjänstepensionen kan bli om du jobbar kvar till 65 års ålder.
Du loggar enkelt in med Bank-ID.

Svar:

Du anmäler uttag av din avgiftsbestämda tjänstepension till Kyrkans pension på Mina sidor eller via blankett.

För att ta ut förmånsbestämd tjänstepension och intjänad pensionsrätt meddelar du din arbetsgivare, som anmäler uttag av pension till Kyrkans pension.

Vi behöver ha din ansökan minst 2 hela månader i förväg.

Svar:

Det finns en särskild blankett för pensionsanmälan för dig som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan. Du kan också anmäla med hjälp av bankID på Mina sidor.  Kom ihåg att vi behöver din pensionsanmälan minst 2 månader i förväg.

Svar:

Ja du kan arbeta kvar. Det finns inga krav på att avsluta anställningen för att ta ut den avgiftsbestämda tjänstepensionen.

Svar:

Du måste minska din anställning i samma omfattning som du tar ut din pension. Om du vill ta ut hel förmånsbestämd tjänstepension måste du avsluta din anställning helt.

Svar:

Ja, du har möjlighet att välja utbetalningstid för din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension. Du kan välja mellan livsvarig utbetalning, 15, 10 eller 5 år.

Svar:

Tidigast från 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden.

Inbetalningar och avgifter

Svar:

Din arbetsgivare betalar in pensionspremier till din framtida tjänstepension detta kan skilja sig beroende på vilket pensionsavtal du omfattas av. Det slutliga pensionsbeloppet bestäms av dina inbetalda premier samt vilken avkastning och vilka avgifter Kyrkans pension har. I ditt senaste värdebesked kan du se inbetalda premier och aktuell prognos.

Svar:

Vi tar ut en avgift för att täcka våra kostnader för att hantera din pension. För att förvalta och placera ditt pensionskapital tar vi ut 0,4 procent av kapitalet.

För att hantera nya inbetalningar har vi tidigare tagit ut 3 procent på inbetalda premier. Från och med inkomståret 2009 har vi tagit bort avgiften på inbetalda avgiftsbestämda premier.

Svar:

Observera att pensionsgrundande lön inte är samma sak som skattepliktig lön. Det är din arbetsgivare som har rapporterat din pensionsgrundande lön till oss. Om du har frågor om den inrapporterade lönen ska du kontakta din arbetsgivare. Läs mer under frågan ”Vad är pensionsgrundande lön?”.

Svar:

Din arbetsgivare betalar in pensionspremier till din framtida tjänstepension detta kan skilja sig beroende på vilket pensionsavtal du omfattas av. Det slutliga pensionsbeloppet bestäms av dina inbetalda premier samt vilken avkastning och vilka avgifter Kyrkans pension har. I ditt senaste värdebesked kan du se inbetalda premier och aktuell prognos.

Svar:

Vi tar ut en avgift för att täcka våra kostnader för att hantera din pension. För att förvalta och placera ditt pensionskapital tar vi ut 0,4 procent av kapitalet.

För att hantera nya inbetalningar har vi tidigare tagit ut 3 procent på inbetalda premier. Från och med inkomståret 2009 har vi tagit bort avgiften på inbetalda avgiftsbestämda premier.

Svar:

Observera att pensionsgrundande lön inte är samma sak som skattepliktig lön. Det är din arbetsgivare som har rapporterat din pensionsgrundande lön till oss. Om du har frågor om den inrapporterade lönen ska du kontakta din arbetsgivare. Läs mer under frågan ”Vad är pensionsgrundande lön?”.

Mina sidor

Svar:

Du loggar enkelt in på Mina sidor med hjälp av din BankID .

Svar:

På Mina sidor får du en översikt på din tjänstepension och ditt efterlevandeskydd som du har via din anställning i Svenska kyrkan. Du kan teckna eller ta bort Återbetalningsskydd. Du ser bland annat dina brev vi skickat ut, löner, anställningar och du kan göra prognoser på din tjänstepension samt ansöka om din pension.

 

Svar:

Är du nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor. Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig först när din arbetsgivare rapporterat din årslön.

Svar:

Du loggar enkelt in på Mina sidor med hjälp av din BankID .

Svar:

På Mina sidor får du en översikt på din tjänstepension och ditt efterlevandeskydd som du har via din anställning i Svenska kyrkan. Du kan teckna eller ta bort Återbetalningsskydd. Du ser bland annat dina brev vi skickat ut, löner, anställningar och du kan göra prognoser på din tjänstepension samt ansöka om din pension.

 

Svar:

Är du nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor. Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig först när din arbetsgivare rapporterat din årslön.

Minpension.se

Svar:

Du loggar in på www.minpension.se med hjälp av personlig kod från Pensionsmyndigheten, BankID eller med hjälp av e-legitimation. När du har registrerat dig och godkänt villkoren för minpension.se kan du se dina uppgifter. När dina pensionsuppgifter är uppdaterade skickar minpension.se ett mejl till dig.

Svar:

Nej, sammanställningen på Minpension.se är kostnadsfri.

Svar:

Du kan se dina aktuella värden för allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Du kan också se en prognos på hur stor din samlade pension kan bli.

Svar:

Om du tillhör pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan så finns inte möjlighet att beräkna en prognos.
I ditt senaste värdebesked ser du aktuellt värde och prognos på din tjänstepension från Kyrkans pension.

 

Svar:

Du loggar in på www.minpension.se med hjälp av personlig kod från Pensionsmyndigheten, BankID eller med hjälp av e-legitimation. När du har registrerat dig och godkänt villkoren för minpension.se kan du se dina uppgifter. När dina pensionsuppgifter är uppdaterade skickar minpension.se ett mejl till dig.

Svar:

Nej, sammanställningen på Minpension.se är kostnadsfri.

Svar:

Du kan se dina aktuella värden för allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Du kan också se en prognos på hur stor din samlade pension kan bli.

Svar:

Om du tillhör pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan så finns inte möjlighet att beräkna en prognos.
I ditt senaste värdebesked ser du aktuellt värde och prognos på din tjänstepension från Kyrkans pension.

 

Pensionsbesked

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Vi avrundar alla prognosbelopp till jämna 100 kronor. Därför kan prognosbeloppet på grund av avrundningen vara lägre än det aktuella värdet.

En intjänad pensionsrätt före 2000/1998 är färdigintjänad och förändras bara med inkomstbasbeloppet tills du går i pension. Eftersom vi räknar prognosen i dagens penningvärde tar vi inte hänsyn till inkomstbasbeloppets utveckling.

Svar:

Du som har arbetat i utlandet en längre tid har inte rätt till allmän pension på samma sätt som om du hade arbetat i Sverige. För att du inte ska förlora på att arbeta utomlands har Svenska kyrkan tecknat en speciell försäkring för dig, som täcker upp det du förlorar i allmän pension och ger dig en pensionsförmån som motsvarar den du skulle fått i tjänstepension.

Från och med 2001 försäkras du hos SPP (BenEx). Före 2001 försäkrades du antingen hos SPV, SPP eller Alecta. Är du osäker vad som gäller för dig? Kontakta personalavdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala 018-16 95 00.

Du som är anställd utomlands under kortare tid än ett år försäkras hos Kyrkans pension. Värdet på din pension finns då med i ditt värdebesked från oss.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Du kan inte flytta ditt pensionskapital till annan pensionsförvaltare eller skänka det till organisationer.

Svar:

Nej, vi tar inte ut någon avgift för det. Men om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra försäkrade. Det kan då innebära att din egen pension ökar.

Svar:

I och med det nya avtalet TPA18 Svenska kyrkan benäms avgiftsbestämd tjänstepension som premiebestämd ålderspension. För dig som är kvar på KAP-KL Svenska kyrkan heter förmånen fortfarande avgiftsbestämd tjänstepension.

Svar:

Efterlevandepension är ett skydd som kan finnas i kollektivavtalen. Vid dödsfall utreds alltid om villkoren enligt kollektivavtalen är uppfyllda för rätten till efterlevandepension. Återbetalningsskydd kan du ha valt till ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

Svar:

Aktuellt värde visar hur mycket du tjänat in till din tjänstepension fram till och med 31 december föregående år. Prognosen visar i stället vad din tjänstepension kan bli om du arbetar kvar fram tills du fyller 65 år. Läs mer om hur prognosen beräknas.

Svar:

Du som omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan. Det gäller dig som tidigare hade en livränta/förmånsbestämd tjänstepension.

Svar:

För att kunna visa belopp på efterlevandepension behöver du varit anställd minst tre hela år före året innan aktuellt värdebesket skickats ut. Din familj kan ändå ha rätt till en efterlevandepension om du avlider. Vi ser till att din familj får den pension de har rätt till om det händer dig något.

Svar:

Premierna för den premiebestämda tjänstepensionen beräknas utifrån den rapporterade lönen och anställningstiden från din arbetsgivare.
En hög lön under en kort anställningsperiod ger höga premier och hög prognos. Efterföljande helårsanställning kan ge en lägre prognos.

Svar:

Du kan se löneväxlade eller kompletterande premier på Mina sidor.

Svar:

På grund av kollektivavtalens regelverk kan man inte i förväg veta hur stor pensionen blir. Vi gör alltid en utredning för att veta om rätt till pension finns och hur stor pensionsutbetalningen blir. Den görs ca 3 månader innan 65 år.

Svar:

Garanterat belopp är det framräknade försäkringsbelopp som du är garanterad att erhålla. Det baseras på summan av alla dina inbetalda premier och den garanterade räntan, minus avgifter och skatter.

Svar:

Senaste tidpunkt för uttag av de olika förmånerna skiljer sig och därför har du som fyllt 65 år olika beräkningstidpunkter i prognosen. För avgiftsbestämd/premiebestämd tjänstepension gäller LAS + 12 månader, som för närvarande är 69 år. För förmånsbestämd tjänstepension gäller 67 år.

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Vi avrundar alla prognosbelopp till jämna 100 kronor. Därför kan prognosbeloppet på grund av avrundningen vara lägre än det aktuella värdet.

En intjänad pensionsrätt före 2000/1998 är färdigintjänad och förändras bara med inkomstbasbeloppet tills du går i pension. Eftersom vi räknar prognosen i dagens penningvärde tar vi inte hänsyn till inkomstbasbeloppets utveckling.

Svar:

Du som har arbetat i utlandet en längre tid har inte rätt till allmän pension på samma sätt som om du hade arbetat i Sverige. För att du inte ska förlora på att arbeta utomlands har Svenska kyrkan tecknat en speciell försäkring för dig, som täcker upp det du förlorar i allmän pension och ger dig en pensionsförmån som motsvarar den du skulle fått i tjänstepension.

Från och med 2001 försäkras du hos SPP (BenEx). Före 2001 försäkrades du antingen hos SPV, SPP eller Alecta. Är du osäker vad som gäller för dig? Kontakta personalavdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala 018-16 95 00.

Du som är anställd utomlands under kortare tid än ett år försäkras hos Kyrkans pension. Värdet på din pension finns då med i ditt värdebesked från oss.

Svar:

Om du har ett litet pensionskapital när du går i pension kan vi betala ut det som ett engångsbelopp. Du kan inte flytta ditt pensionskapital till annan pensionsförvaltare eller skänka det till organisationer.

Svar:

Nej, vi tar inte ut någon avgift för det. Men om du inte har återbetalningsskydd får du vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra försäkrade. Det kan då innebära att din egen pension ökar.

Svar:

I och med det nya avtalet TPA18 Svenska kyrkan benäms avgiftsbestämd tjänstepension som premiebestämd ålderspension. För dig som är kvar på KAP-KL Svenska kyrkan heter förmånen fortfarande avgiftsbestämd tjänstepension.

Svar:

Efterlevandepension är ett skydd som kan finnas i kollektivavtalen. Vid dödsfall utreds alltid om villkoren enligt kollektivavtalen är uppfyllda för rätten till efterlevandepension. Återbetalningsskydd kan du ha valt till ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

Svar:

Aktuellt värde visar hur mycket du tjänat in till din tjänstepension fram till och med 31 december föregående år. Prognosen visar i stället vad din tjänstepension kan bli om du arbetar kvar fram tills du fyller 65 år. Läs mer om hur prognosen beräknas.

Svar:

Du som omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan kan ha ett fribrev intjänat från tidigare avtal KAP-KL Svenska kyrkan. Det gäller dig som tidigare hade en livränta/förmånsbestämd tjänstepension.

Svar:

För att kunna visa belopp på efterlevandepension behöver du varit anställd minst tre hela år före året innan aktuellt värdebesket skickats ut. Din familj kan ändå ha rätt till en efterlevandepension om du avlider. Vi ser till att din familj får den pension de har rätt till om det händer dig något.

Svar:

Premierna för den premiebestämda tjänstepensionen beräknas utifrån den rapporterade lönen och anställningstiden från din arbetsgivare.
En hög lön under en kort anställningsperiod ger höga premier och hög prognos. Efterföljande helårsanställning kan ge en lägre prognos.

Svar:

Du kan se löneväxlade eller kompletterande premier på Mina sidor.

Svar:

På grund av kollektivavtalens regelverk kan man inte i förväg veta hur stor pensionen blir. Vi gör alltid en utredning för att veta om rätt till pension finns och hur stor pensionsutbetalningen blir. Den görs ca 3 månader innan 65 år.

Svar:

Garanterat belopp är det framräknade försäkringsbelopp som du är garanterad att erhålla. Det baseras på summan av alla dina inbetalda premier och den garanterade räntan, minus avgifter och skatter.

Svar:

Senaste tidpunkt för uttag av de olika förmånerna skiljer sig och därför har du som fyllt 65 år olika beräkningstidpunkter i prognosen. För avgiftsbestämd/premiebestämd tjänstepension gäller LAS + 12 månader, som för närvarande är 69 år. För förmånsbestämd tjänstepension gäller 67 år.

Pensionsgrundande lön och anställning

Svar:

Detta ska räknas med i pensionsgrundande lön:

• Beredskapsersättning

• Fasta lönetillägg

• Fyllnadslön

• Färdtidsersättning

• Lägerersättning

• Månadslön

• OB-ersättning

• Semesterdagstillägg

• Semesterersättning

• Semesterlönetillägg

• Tillägg vid förskjuten arbetstid

• Timlön

• Övertidsersättning

• Prosttillägg och tillägg i samband med att en präst är vikarierande/ställföreträdande kyrkoherde.


Den pensionsgrundande lönen påverkas inte av:

• Arbetsskada eller arbetsolycksfall

• Föräldraledighet enligt lag:

1. Hel ledighet för kvinnan sju veckor före och efter beräknad förlossning

2. Hel ledighet till dess att barnet är 1,5 år

3. Hel- eller deltidsledighet med föräldrapenning

4. Deltidsledighet utan föräldrapenning upp till 25 % av normal arbetstid tills barnet är 8 år

5. Ledig med föräldrapenning för tillfällig vård av barn

6. Hel- eller deltidsledighet för förälder till ett barn som har helt vårdnadsbidrag

• Sjukdom – när arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning. (Då försäkringskassan beviljar sjukersättning skall den pensionsgrundande lön minskas.)

• Ledighet på grund av fackligt förtroendeuppdrag


Detta räknas inte med i pensionsgrundande lön:

• Beklädnadsersättning

• Telefonersättning

• Åkningsanslag

• Kostförmån

• Bilersättning

• Arvoden

• Övriga skattepliktiga förmåner


Detta minskar den pensionsgrundande lönen:

• Bruttolöneavdrag för dator


Följande ledigheter minskar den pensionsgrundande lönen:

• Värnpliktstjänstgöring

• Vård av närstående

• Obetald semester

• Tjänstledighet – om ledigheten inte är kopplad till föräldraledighetslagen

• Ledighet då försäkringskassan betalar sjukersättning (vid frånvaro med sjukpenning skall pensionsgrundande lön inte minskas).

Svar:

Detta ska räknas med i pensionsgrundande lön:

• Beredskapsersättning

• Fasta lönetillägg

• Fyllnadslön

• Färdtidsersättning

• Lägerersättning

• Månadslön

• OB-ersättning

• Semesterdagstillägg

• Semesterersättning

• Semesterlönetillägg

• Tillägg vid förskjuten arbetstid

• Timlön

• Övertidsersättning

• Prosttillägg och tillägg i samband med att en präst är vikarierande/ställföreträdande kyrkoherde.


Den pensionsgrundande lönen påverkas inte av:

• Arbetsskada eller arbetsolycksfall

• Föräldraledighet enligt lag:

1. Hel ledighet för kvinnan sju veckor före och efter beräknad förlossning

2. Hel ledighet till dess att barnet är 1,5 år

3. Hel- eller deltidsledighet med föräldrapenning

4. Deltidsledighet utan föräldrapenning upp till 25 % av normal arbetstid tills barnet är 8 år

5. Ledig med föräldrapenning för tillfällig vård av barn

6. Hel- eller deltidsledighet för förälder till ett barn som har helt vårdnadsbidrag

• Sjukdom – när arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning. (Då försäkringskassan beviljar sjukersättning skall den pensionsgrundande lön minskas.)

• Ledighet på grund av fackligt förtroendeuppdrag


Detta räknas inte med i pensionsgrundande lön:

• Beklädnadsersättning

• Telefonersättning

• Åkningsanslag

• Kostförmån

• Bilersättning

• Arvoden

• Övriga skattepliktiga förmåner


Detta minskar den pensionsgrundande lönen:

• Bruttolöneavdrag för dator


Följande ledigheter minskar den pensionsgrundande lönen:

• Värnpliktstjänstgöring

• Vård av närstående

• Obetald semester

• Tjänstledighet – om ledigheten inte är kopplad till föräldraledighetslagen

• Ledighet då försäkringskassan betalar sjukersättning (vid frånvaro med sjukpenning skall pensionsgrundande lön inte minskas).

Pensionskapital

Svar:

Eftersom pensioner är långsiktigt tycker vi att det är viktigt med säkra placeringar i räntebärande papper som bas och en mindre del i aktier. Du kan läsa mer om vår kapitalförvaltning här.

Svar:

Nej, enligt Svensk kyrkans kollektivavtal är det inte möjligt. Ditt pensionskapital förvaltas av Kyrkans pension.

Svar:

Nej, pensionsavtalet innehåller enbart möjlighet till traditionell pensionsförvaltning.

Svar:

Det garanterade pensionskapitalet kan inte minska.

Svar:

Eftersom pensioner är långsiktigt tycker vi att det är viktigt med säkra placeringar i räntebärande papper som bas och en mindre del i aktier. Du kan läsa mer om vår kapitalförvaltning här.

Svar:

Nej, enligt Svensk kyrkans kollektivavtal är det inte möjligt. Ditt pensionskapital förvaltas av Kyrkans pension.

Svar:

Nej, pensionsavtalet innehåller enbart möjlighet till traditionell pensionsförvaltning.

Svar:

Det garanterade pensionskapitalet kan inte minska.

TPA18 Svenska kyrkan

Svar:

Du som är anställd i Svenska kyrkan och född 1959 eller senare omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan, vissa undantag finns.

 

Svar:

Du som är anställd i Svenska kyrkan och född 1959 eller senare omfattas av pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan, vissa undantag finns.