Snabba fakta inför pensionen

Här har vi samlat viktiga fakta för dig som funderar på att gå i pension.

Fler frågor och svar om att gå i pension hittar du under vanliga frågor.

Hur stor blir pensionen?

minpension.se kan du göra en prognos av din totala pension och prova hur månadsbeloppet påverkas om du väljer en kortare eller längre utbetalningstid på din premie- eller  avgiftsbestämda tjänstepension.

Syns inte alla dina försäkringar eller har du sparat privat till pensionen? Här kan du lägga till alla uppgifter, så att de ingår i prognosen.


Din tjänstepension

I ditt pensionsbesked på Mina sidor kan du se hur stort ditt avgiftsbestämda tjänstepensionskapital är, där ser du också om du har rätt till en förmånsbestämd tjänstepension och/eller intjänad pensionsrätt.

Pensionsbeskedet visar värdet på din tjänstepension vid det senaste årsskiftet. Beloppet är beräknat som om du inte kommer att arbeta mer inom Svenska kyrkan och vi skulle betala ut pensionen från och med att du fyller 65 år och så länge du lever. För varje år du arbetar kommer du att tjäna in mer pension.

I pensionsbeskedet finns också en prognos på hur stor pensionen kan bli om du fortsätter att arbeta inom Svenska kyrkan tills du fyller 65 år.

Pensionering före 65 år

Tar du ut pensionen före 65 års ålder blir den lägre än om du jobbar tills du blir 65 år. Det beror dels på att ditt pensionskapital skall räcka i fler år och dels på att inbetalningarna till ditt pensionskapital görs under färre år. Pensionen minskar med cirka 0,4 procent per månad som du tar ut den före 65 år.

Pensionering efter 65 år

Tar du ut pensionen efter 65 års ålder blir den högre än om du tar ut pensionen vid 65 år. Det beror dels på att ditt pensionskapital inte beräknas behöva räcka i lika många år och dels på att inbetalningarna till ditt pensionskapital görs under längre tid än för den som arbetar till 65 år. Pensionen ökar med cirka 0,4 % per månad som du tar ut den efter 65 år.


Pensionsålder

Det finns ingen fast pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension, tidigast från 61 års ålder. Senast uttagstidpunkt är beroende på tjänstepensionsavtal och förmånstyp.


Pensionsanmälan

Du som har en pågående anställning inom Svenska kyrkan

När du vill börja ta ut din avgiftsbestämda tjänstepension gör du en anmälan direkt till Kyrkans pension, antingen på Mina sidor eller genom att skicka in en blankett. Du som har en intjänad pensionsrätt (IPR) eller en förmånsbestämd tjänstepension anmäler att du vill ta ut dem till din arbetsgivare.

Du som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan

Du som inte längre arbetar inom Svenska kyrkan anmäler uttag av hela din tjänstepension till Kyrkans pension. Antingen på Mina sidor eller genom att skicka in en blankett. På blanketten anmäler du alltså både uttag av den avgiftsbestämda tjänstepensionen, IPR och förmånsbestämd tjänstepension.


Utbetalningstid

Du kan välja att ta ut din avgiftsbestämda tjänstepension livsvarigt eller under en bestämd tid på 15, 10 eller 5 år. Valet gör du i samband med din pensionsanmälan. Du som har förmånsbestämd tjänstepension får den utbetald så länge du lever.

Läs mer om valet av utbetalningstid här.


Förmånsbestämd tjänstepension och IPR

Delpension

Du kan välja att ta ut förmånsbestämd tjänstepension och intjänad pensionsrätt på heltid eller på deltid. Notera att att det alltid är din arbetsgivare som avgör om du kan få ändra din sysselsättningsgrad och arbeta deltid.

Temporär pension

Din förmånsbestämda tjänstepension och intjänade pensionsrätt betalas normalt ut så länge du lever. Men om du går i pension före 65 års ålder kan du ta ut den intjänade pensionsrätten under en kortare tid. Maximalt månadsbelopp styrs av skattelagstiftningen, som säger att tjänstepensionen inte får överstiga 80 procent av månadsinkomsten. Vill du veta mer om temporär ålderspension kontakta vår kundservice.


Pensionsutbetalning och skatt

Pensionen betalas ut den 18:e varje månad. Skulle den 18:e infalla en helgdag betalar vi ut pensionen närmast föregående vardag. Utbetalningen sker till det konto som du anmäler till Kyrkans pension. Läs mer här.

I skattehänseende betraktas Kyrkans pension som sidoarbetsgivare. Huvudarbetsgivaren är den som betalar ut din högsta inkomst. Vi är skyldiga att göra skatteavdrag med minst 30 procent.