Löneväxling

Löneväxling är möjligt för den anställde som omfattas av pensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan. Det sker via en överenskommelse mellan den enskilde anställde och dennas arbetsgivare.
Har du som anställd frågor kring löneväxling ska du vända dig till din arbetsgivare eller din fackliga part. Du hittar även viktig information kring löneväxling i den information som är framtagen av Svenska kyrkans arbetsgivarorganstation och de fackliga parterna inom Svenska kyrkan, Löneväxling och kompletterande premier.
Underlag för avtal om löneväxling finns att hämta i VERA.

Löneväxlat belopp måste vara minst 1.000 kr och får vara maximalt 10.000 kr per månad.

Rapportering löneväxling
Lönen som årligen ska rapporteras till Kyrkans pension för en anställd som löneväxlar är bruttolönen, dvs. lönen före löneväxling.
Ex. Anställd har i årslön 550 000 kr
Löneväxlar 1 000 kr per månad – 12 000 kr per år
Lön att rapportera till Kyrkans pension är årslönen 550 000 kr

Löneväxlingspremien
Den premie som ska rapporteras in till Kyrkans pension är det totala löneväxlande beloppet för året som har gått inklusive de 5,8% (skillnaden mellan de sociala avgifterna och särskild löneskatt).
Ex. Anställd löneväxlar 1 000 kr per månad – 12 000 kr per år
12 000 * 105,8% = 12 696 kr
Löneväxlingspremie att anmäla till Kyrkans pension är 12 696 kr