Läsvärt

Nu är vi Kyrkans pension

Den 1 januari 2021 är ett historiskt datum. Efter år av förberedelser ombildas Kyrkans pensionskassa till en tjänstepensionsförening och börjar omfattas av ett helt nytt regelverk. – Det har varit en lång process, men nu är vi i mål. Den 4 november 2020 godkände Finansinspektionen vår tillståndsansökan, berättar Carl Cederberg, vd på Kyrkans pensionskassa.

Läs hela artikeln

”Det finns hela tiden nya utmaningar och nytt att lära”

Läs hela artikeln

”Vi arbetar utifrån att enkelhet är bättre än komplexitet”

Läs hela artikeln

Fördelningen av tillgångar är viktig

Läs hela artikeln

Vd har ordet

Läs hela artikeln