Tjänstepension PA-KL

Du som varit anställd hos Svenska kyrkan och slutat din anställning eller har fått sjuk- eller aktivitetsersättning före 1998-07-01 omfattas av pensionsavtalet PA-KL.

Detta avtal gäller inte för präster. De omfattas av statliga pensionsbestämmelser före 2000-01-01. SPV administrerar statliga pensioner, läs mer på www.spv.se.

Genom PA-KL har du rätt till en tjänstepension som beräknas på dina anställningsår och den lön du haft. Utbetalning sker hos Kyrkans pension.

I PA-KL ingår:

  • Ålderspension
  • Livränta
  • Efterlevandepension

Ålderspension

Om du har fått en sjuk- eller aktivitetsersättning före 1998-07-01 och den gäller tillsvidare beräknas en ålderspension till dig. För att du ska få hel pension måste du ha minst 30 års anställningstid. Förutom anställningar inom Svenska kyrkan räknas även kommun/landsting, statliga, privata och kooperativa anställningar.

Det är din genomsnittliga lön under ett visst antal år före du fick sjuk- eller aktivitetsersättningen som ligger till grund för ålderspensionen.

Du som är född 1937 och tidigare har oftast så kallad bruttopension. Det innebär att du har en garanterad nivå på din totala pension, som följer prisbasbeloppets utveckling. Du får allmän pension från Pensionsmyndigheten och den summa som saknas för att nå upp till den garanterade bruttopensionsnivån blir en kompletterande tjänstepension från Kyrkans pension. Kopplingen till den allmänna pensionen gör alltså att din tjänstepension påverkas när den allmänna pensionen förändras.

Du behöver inte ansöka om utbetalning av ålderspensionen. Kyrkans pension ser till att den börjar betalas ut från och med månaden du fyller 65 år. Om du arbetar kvar en del så är det din arbetsgivare som anmäler pension till oss.


Livränta

Om du har slutat din anställning före 1998-07-01 beräknas en livränta till dig. Det är under förutsättning att du inte haft anställning i kommun, landsting eller staten efter att du slutat din anställning inom Svenska kyrkan.

Livräntan beräknas med anställningstid hos Svenska kyrkan. Även dina anställningar hos tidigare arbetsgivare inom kommun, landsting och vissa kommunala bolag, får räknas med.

Det är din genomsnittliga lön under ett visst antal år före avgången som ligger till grund för livräntan.

Livräntan påverkas inte av allmän pension.

Du behöver inte ansöka om utbetalning av livränta. Kyrkans pension utreder om du har rätt till en livränta och betalar ut den från och med månaden du fyller 65 år.


Efterlevandepension

Du som har rätt till en ålderspension omfattas av ett efterlevandeskydd. Om du avlider kan din familj ha rätt till en efterlevandepension som Kyrkans pension betalar ut. Med familj räknas make/maka eller sambo och barn under 18 år.

Kyrkans pension får uppgift om alla dödsfall och utreder alltid om rätt finns till efterlevandepension.