Riskpremie


Vad är riskpremie?

Kyrkans arbetsgivare betalar en riskpremie som baseras på samtliga anställdas pensionsgrundande lön.

Riskavgiften består av tre delar:

  • En premie för efterlevandepension
  • En premie för värdesäkring
  • En premiekapningsavgift

Efterlevandepension

För att finansiera de efterlevandepensioner som Kyrkans pension betalar ut tar vi ut en riskpremie från alla arbetsgivare. Premie för efterlevandepension beslutas av Kyrkans pensions styrelse.


Värdesäkring

Enligt Svenska kyrkans kollektivavtal ska de förmånsbestämda pensionerna öka årligen med inflationen. Detta ingår inte i den pensionsförsäkring som arbetsgivarna har tecknat hos Kyrkans pension. För att kunna inflationssäkra de förmånsbestämda tjänstepensionerna tar Kyrkans pension därför ut en värdesäkringsavgift. Värdesäkringspremien beslutas av Kyrkans pensions styrelse.


Premiekapning

För att minska risken för höga premier för den förmånsbestämda ålderspensionen beslutade Församlingsförbundet (nu Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation) 2009 att införa ett premiekapningssystem. Det innebär att fakturerad premie per individ och intjänandeår för förmånsbestämd ålderspension premiekapas. Premiekapningen finansieras genom en premiekapningsavgift. Maximal premie och premiekapningsavgift beslutas en gång per år av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Maximal premie för 2022 är 250 000 kronor.Beslutad Beslutad Preliminär
2023 2024 2025
Efterlevandepension 0,40% 0,00% 0,00%
Värdesäkring 0,00% 0,00% 0,00%
Premiekapning 0,00% 0,00% ej fastställd
Summa riskavgift 0,40% 0,00% 0,00%

Kyrkans pension fakturerar riskpremien en gång per år. Underlaget för premien är föregående års inrapporterade lön