Intjänad pensionsrätt (IPR)

Är du präst och arbetade inom Svenska kyrkan före år 2000? Eller jobbade du i kyrkan före 1998 med andra uppgifter. Då kan du ha rätt till en så kallad Intjänad pensionsrätt (IPR) för den anställningstiden eftersom du omfattas av de gamla pensionsavtalen PA91/PA-KL.

Den intjänade pensionsrätten följer förändringen av inkomstbasbeloppet. Intjänad pensionsrätt är en förmånsbestämd tjänstepension.


Pensionsålder

Det finns ingen fast pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension, tidigast vid 61 års ålder och senast vid 67 års ålder.


Hur mycket får jag?

Du hittar värdet på din IPR på Mina sidor och i ditt senaste pensionsbesked. Storleken på förmånen är fastställd 1998/2000 och beror främst på:

  • din totala anställningstid inom Svenska kyrkan, kommun eller landsting
  • lönens storlek

Kan jag ta ut en del av pensionen?

Du kan välja att ta ut din IPR helt eller delvis. Din arbetstid måste minska i samma omfattning som du vill ta ut din pension. Om du vill ta ut hela din Intjänade pensionsrätt 1998/2000 så måste du avsluta din anställning helt. Notera att det alltid är din arbetsgivare som avgör om du kan få ändra din sysselsättningsgrad och arbeta deltid.


Utbetalningstid

Vanligtvis är utbetalningstiden livsvarig. Om du är yngre än 65 år har du möjlighet att ta ut din IPR temporärt fram tills du blir 65 år. Det finns skatteregler som begränsar beloppets storlek. Om ditt belopp skulle överskrida denna gräns kommer det överskjutande beloppet betalas ut som en livsvarig förmån.


Ta ut Intjänad pensionsrätt

Tänk på att vara ute i god tid, din ansökan måste finnas hos oss minst 2 månader innan du tänker gå i pension.

  • Du som är anställd inom Svenska kyrkan anmäler till din arbetsgivare att du vill ta ut den intjänade pensionsrätten.
  • Du som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan skickar in en ansökningsblankett till Kyrkans pension eller anmäler på Mina sidor.