Detta hittar du på Mina sidor

Som inloggad på Mina sidor får du tillgång till viktig information gällande din tjänstepension som du har via din anställning i Svenska kyrkan.

Här kan du se dina inrapporterade anställningar och löner, ditt aktuella pensionskapital och aktuell förmån samt en beräknad pensionsprognos. På Mina sidor får du också en överblick avseende det efterlevandeskydd du omfattas av.

Du har även tillgång till alla de brev som Kyrkans pension har skickat till dig.

På Mina sidor kan du enkelt ansöka om uttag av din tjänstepension som du har hos oss samt göra olika prognoser.

Du kan också välja att teckna återbetalningsskydd eller ta bort ditt skydd. Har du skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande så kan du se det på Mina sidor.