Pensionering

När en anställd bestämt sig för att gå i pension ska du som arbetsgivare informera om hur pensionsanmälan går till och när den ska göras.

På den här sidan hittar du det som är viktigt att veta om pensionsanmälan och vad som gäller för tjänstepensionens olika delar.

Premie- eller avgiftsbestämd tjänstepension

Den anställde anmäler själv uttag av den premie/avgiftsbestämda tjänstepensionen till Kyrkans pension. Vi behöver ha anmälan senast 2 månader före pensionsavgången. Anmälan görs på Mina sidor eller via blankett.

Mer information om den premie/avgiftsbestämda tjänstepensionen finns här.


Förmånsbestämd tjänstepension
och intjänad pensionsrätt

Du som arbetsgivare anmäler uttag av förmånsbestämd tjänstepension och intjänad pensionsrätt 971231/991231 för de anställdas räkning. Kyrkans pension behöver ha anmälan senast 2 månader före pensionsavgången. Registreringen gör du i SKAPA-systemet.

Här hittar du en steg för steg-guide för pensionsanmälan i SKAPA. Kom ihåg att bekräfta anmälan som sista steg.

Inom två veckor efter pensionsanmälan får både arbetsgivaren och den blivande pensionären en bekräftelse på att Kyrkans pension har tagit emot pensionsanmälan.


Förseningsavgift vid sen anmälan

Kyrkans pension behöver ha pensionsanmälan senast två månader innan den anställde ska gå i pension. Arbetsgivare som lämnar anmälan för sent debiteras en förseningsavgift på 2 500  kronor från första förseningsdagen. Vi accepterar inlämnade pensionsanmälningar som är upp till 10 dagar försenade. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera anmälningar som är mer än 10 dagar försenade. Arbetsgivaren får då istället ansöka om pension med start en månad senare.

I tabellen nedan ser du när ansökan senast ska registreras.

Pensionsavgång Sista registreringsdag i SKAPA
1 januari 31 oktober
1 februari 30 november
1 mars 31 december
1 april 31 januari
1 maj 29 februari
1 juni 31 mars
1 juli 30 april
1 augusti 31 maj
1 september 30 juni
1 oktober 31 juli
1 november 31 augusti
1 december 30 september

Pensionsansökan för tidigare anställda

Du som arbetsgivare kan frivilligt hjälpa en tidigare anställd med pensionsansökan via SKAPA. Detta förutsätter att du är registrerad som den senaste arbetsgivaren i SKAPA-systemet.