Dödsfall

Vad ska jag som arbetsgivare göra när en anställd avlider?

Anställd

Om en anställd som är registrerad i SKAPA avlider behöver du inte kontakta Kyrkans pension. Vi får en automatisk uppdatering från Skatteverket och kontaktar därefter dödsboet, som skickar in de handlingar som behövs till Kundservice.


Nyanställd

Om en nyanställd avlider innan du hunnit rapportera in anställningen till oss kontaktar du Kundservice.


Tjänstegruppliv

Alltid när en anställd avlider ska du skicka in uppgifter till KPA, som administrerar den kollektivavtalade tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Blankett finns att hämta här.

Har du frågor om tjänstegrupplivförsäkringen? Kontakta KPA på 020-650 500 eller tgl@kpa.se.