Påminnelse och Inkasso

Vid obetald faktura skickar Kyrkans pension ut två betalningspåminnelser, därefter går ärendet vidare till inkasso.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen från fakturans förfallodag.