Påminnelse och Inkasso

Vid obetald faktura skickar Kyrkans pension ut två betalningspåminnelser, därefter går ärendet vidare till inkasso.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Kyrkans pension börjar beräkna dröjesmålsränta 2 dagar efter fakturans förfallodag.