Premiebestämd ålderspension

När du är anställd inom Svenska kyrkan betalar din arbetsgivare in pengar till din framtida tjänstepension. Pensionspremien är 4,5 procent av din pensionsgrundande lön, på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 30%.
Du fortsätter att tjäna ihop till tjänstepensionen under hela din anställningstid.

Pensionspremierna betalas till Kyrkans pension, som placerar pengarna för att du ska få så bra avkastning som möjligt på ditt pensionskapital. Du kan alltså inte själv välja hur pengarna ska placeras. Det innebär samtidigt en trygghet eftersom du är garanterad ett visst belopp, som räknas fram med hjälp av gällande garantiränta.


Pensionsgrundande lön

Din pensionsgrundande lön är normalt densamma som din årslön. Du som varit sjuk, föräldraledig eller ledig för fackligt uppdrag eller militär repetitionsutbildning får inget avdrag på den pensionsgrundande lönen. Ersättning för kostnader som du haft i tjänsten som bilersättning och traktamente ingår inte i den pensionsgrundande lönen.


Låga pensionspremier betalas ut direkt

Om din intjänade pensionspremie blir mindre än 1 % av det aktuella inkomstbasbeloppet under ett kalenderår, då betalar din arbetsgivare inte in pensionsavgiften till Kyrkans pension. Premien betalas istället direkt till dig som lön. Utbetalningen sker året efter inkomståret.

Exempel: Om du tjänat 10 000 kr kommer din arbetsgivare att betala ut 450 kr till dig. Från beloppet dras preliminär skatt. Beloppet är inte pensionsgrundande.


Pensionsålder

Det finns ingen fast pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension, tidigast från 61 års ålder och senast vid LAS + 12 månader. LAS betyder lagen om anställningsskydd och från januari 2020 är LAS åldern 68 år. I januari 2023 kommer åldern höjas till 69 år.
Det innebär att senaste uttaget för den premiebestämda tjänstepensionen är 69 år fram tills sista december 2022. Därefter höjs uttagsåldern till 70 år. Läs mer här.

Hur mycket får jag?

Mina sidor kan du se hur mycket pension du tjänat in hittills och få en prognos på din tjänstepension vid 65 års ålder. Du loggar in med BankID.

För varje år du arbetar kvar inom Svenska kyrkan fortsätter ditt pensionskapital att växa, ju längre du arbetar och ju mer du tjänat, desto större blir tjänstepensionen.

För att få en överblick över din totala pension kan du gå in på minpension.se. Där ser du även din allmänna pension och kan göra prognoser för att se hur stor pensionen blir vid olika pensionsåldrar.


Utbetalningstid

Du väljer själv vilken utbetalningstid du vill ha. Den premiebestämda tjänstepensionen kan betalas ut livsvarigt eller under 15, 10 eller 5 år. Om du inte väljer något kommer vi att betala ut din pension från månaden efter 70 år och så länge du lever. Tänk på att om du väljer att ta ut din pension under begränsad tid (15, 10 eller 5 år), så är dina pensionspengar slut när utbetalningstiden är slut.


Ta ut premiebestämd tjänstepension

Du ansöker om att ta ut din premiebestämda tjänstepension på Mina sidor eller via blankett. Anmälan ska göras minst 2 månader innan du tänker gå i pension.

Tänk på att när du ansöker om att ta ut din tjänstepension så kan du för sista gången välja att teckna återbetalningsskydd. Du kan alltid välja att ta bort ditt återbetalningsskydd, även när du har tjänstepensionen i utbetalning.

Det finns inget krav att avsluta din anställning för att ta ut premiebestämd tjänstepension. Om du planerar att sluta jobba så kom ihåg att informera din arbetsgivare.