Blanketter

Blanketter - Anställd

Blankett

Född 1958 eller tidigare – Pensionsansökan för dig som är anställd

Du som har en pågående anställning använder denna blankett för att ansöka om utbetalning av din avgiftsbestämda tjänstepension

Blankett

Född 1958 eller tidigare – Pensionsansökan för dig som tidigare varit anställd

Du som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan använder denna blankett för att anmäla uttag av din tjänstepension.

Blankett

Född 1959 eller senare – Pensionsansökan för dig som är anställd

Du som har en pågående anställning använder denna blankett för att ansöka om utbetalning av din premiebestämda ålderspension.

Blankett

Född 1959 eller senare – Pensionsansökan för dig som tidigare varit anställd

Du som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan använder denna blankett för att anmäla uttag av din tjänstepension.

Blankett

Återbetalningsskydd – ändring

Du som vill välja eller välja bort återbetalningsskyddet för din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension fyller i denna blankett.

Blankett

Hälsodeklaration – Återbetalningsskydd

Hälsodeklaration för dig som vill teckna återbetalningsskydd. Behöver ej fyllas i om du tecknar återbetalningsskydd som nyanställd eller på grund av ändrad familjesituation de senaste 12 månaderna.

Blankett

Återbetalningsskydd – ändring av förmånstagare

Du som vill ändra förmånstagare för återbetalningsskyddet på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension fyller i och skickar in denna blankett.

Blankett

Anmälan om inkomst – särskild avtalspension

Du som har särskild avtalspension anmäler förvärvsinkomst, som ska reducera pension från Svenska kyrkan, på den här blanketten.

Blanketter - Pensionär

Blankett

Anmälan om inkomst – särskild avtalspension

Du som har särskild avtalspension anmäler förvärvsinkomst, som ska reducera pension från Svenska kyrkan, på den här blanketten.