Utbetalning av särskild avtalspension

Kostnad:

  • Uppläggningsavgift 2 000 kr
  • Utbetalningsavgift 115 kr/månad
  • Samordningsavgift 400 kr/månad
  • Ändring av upplagd Särskild avtalspension 2 000 kr