Löneväxling

Du som är född 1959 eller senare har nu möjligheten att löneväxla och kan då spara till en högre pension eller för att gå tidigare i pension.

Löneväxling innebär att man avstår en viss del av sin bruttolön till en pensionsavsättning.

Du kan avsätta del av din lön eller löneökning. Minsta belopp är 1 000 kr per månad och maximalt belopp är 10 000 kr per månad.

Att tänka på är att man inte bör ha en lön efter löneväxling som ligger under 8,07 inkomstbasbelopp.

Vid löneväxling får du som anställde tillgodoräkna dig mellanskillnaden mellan de sociala avgifterna och löneskatten som arbetsgivaren skulle betala på det löneväxlade beloppet vilket är 5,8 %. Det innebär om man löneväxlar 1 000 kr/månad så blir avsättningen till pension 1 058 kr/månad.

Avsättningen till din tjänstepension blir oförändrad vilket innebär att din arbetsgivare betalar tjänstepensionen till Kyrkans pension på den lön du har före löneväxling.

Löneväxling är en överenskommelse mellan arbetsgivare och som anställd. Om överenskommelse sker ska ett skriftligt avtal upprättas.


Placering och förvaltning

Den löneväxlade pensionsavsättningen betalas till Kyrkans pension året efter intjänande året.
Förvaltningen sker via Kyrkans pension, som placerar pengarna för att du ska få så bra avkastning som möjligt på ditt pensionskapital.


Viktigt att ta ställning till inför lönväxling

Vid löneväxling finns det vissa förmåner som påverkas negativt och dessa ska man tänka på innan val av löneväxling sker.

  • Den allmänna pensionen påverkas negativt om lönen efter löneväxling understiger 8,07 inkomstbasbelopp
  • Den sjukpenninggrundande inkomsten påverkas negativt om lönen efter löneväxling understiger 7,5 x prisbasbeloppet
  • Föräldraförsäkringen påverkas negativt om lönen efter växling understiger 10 prisbasbelopp
  • Den kollektivavtalade sjukförsäkringen (AGS-KL) beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten.

Det finns även andra lönebaserade förmåner som kan påverkas. Vilka dessa är och hur de påverkas ser olika ut och har du frågor kring dessa kontaktar du din arbetsgivare eller din fackliga representant.

Premiebefrielseförsäkring

Viktigt att tänka på är att premiebefrielseförsäkringen som finns i kollektivavtalet påverkas vid löneväxling. Beviljas man sjukersättning så är det lönen efter löneväxling, det vill säga att det är den lägre lönen som då ligger till grund för avsättning till tjänstepensionen.