Om vi inte är överens

Om du har klagomål på vår hantering av ett ärende vill vi att du först kontaktar den som handlagt ärendet. Har du ingen namngiven handläggare kan du kontakta vår kundservice på telefon 020-55 45 35 eller via vårt kontaktformulär.

Om du och handläggaren inte kommer överens och du vill ha ärendet prövat igen kan du skriva till:

Kyrkans pension
Klagomålsansvarig
Box 501
101 30 Stockholm

Du kan även skicka in ditt klagomål via E-mail till klagomal@kyrkanspension.se.
Klagomålsansvarig på Kyrkans pension är Sylvia Edler.

Lämna en så komplett beskrivning av ditt klagomål som möjligt så kan vi lättare göra en förnyad prövning. Klagomålsansvarig säkerställer att en ny fristående prövning av ärendet görs.

Att skicka in ett klagomål kostar inget.

Inom två veckor får du besked om hur ditt ärende hanteras.

Om du inte är nöjd med svaret från klagomålsansvarig har du möjlighet att begära omprövning hos Kyrkans pensions Överprövningsnämnd. En skriftlig begäran om överprövning skickar du till:

Kyrkans pension
Överprövningsnämnden
Box 501
101 30 Stockholm

Du får därefter besked om när ditt ärende kommer att behandlas av Överprövningsnämnden.

Ytterligare hjälp:

En tvist som inte anses löst genom Kyrkans pensions hantering kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan företag och konsumenter.

Allmän domstol
Du kan även vända dig till allmän domstol för rättslig prövning. Kontakta närmaste tingsrätt för mer information

För att få råd:

Som konsument kan du alltid hitta stöd, tips och råd av konsumentupplysare.

Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor.

Hallå Konsument
www.hallakonsument.se
En rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Konsumenternas försäkringsbyrå
www.konsumenternas.se
Ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank och försäkring. Vägledningen är helt kostnadsfri.

Konsumentvägledaren i din kommun
Finns i de flesta kommunerna. De ger kostnadsfritt råd och information. Mer information hittar du på din kommuns webbplats.