Mina sidor är för tillfället stängt för inloggning

Rutin vid tillgodo

När ett tillgodo uppkommer sker återbetalning via Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem, KOB. Återbetalning under 2023 är den 6 april, 9 juni, 6 oktober och 8 december

Arbetsgivare som inte är anslutna till KOB meddelar Kundservice vilket bankgiro- eller postgironummer återbetalningen ska ske till. Anmälan gör man via mail till kundservice@kyrkanspension.se.