Rutin vid tillgodo

När ett tillgodo uppkommer sker återbetalning via Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem, KOB. Återbetalning under 2022 är den 8 april, 10 juni, 7 oktober och 9 december

Arbetsgivare som inte är anslutna till KOB meddelar Kundservice vilket bankgiro- eller postgironummer återbetalningen ska ske till. Anmälan gör man via mail till kundservice@www.kyrkanspension.se.