Rutin vid tillgodo

När ett tillgodo uppkommer sker återbetalning via Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem, KOB. Återbetalning under 2024 är den 5 april, 7 juni, 9 oktober och 6 december

Arbetsgivare som inte är anslutna till KOB meddelar Kundservice vilket bankgiro- eller postgironummer återbetalningen ska ske till. Anmälan gör man via mail till kundservice@kyrkanspension.se.