Sjukdom

Hur påverkas den pensionsgrundande lönen vid sjukdomsfall?

Den pensionsgrundande lönen påverkas inte:

  • När arbetsgivaren betalar sjuklön eller när försäkringskassan betalar sjukpenning.

Den pensionsgrundande lönen påverkas:

  • Då försäkringskassan betalar sjukersättning.