Efterlevandeskydd

Trygghet för dina anhöriga.
Du som är anställd inom svenska kyrkan omfattas av olika försäkringar, som kan ge din familj rätt till efterlevandeskydd om du skulle avlida.

I tjänstepensionen ingår en efterlevandepension, och du som vill kan välja att lägga till återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension.

Du omfattas också av tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL, som administreras av KPA samt det statliga efterlevandeskyddet, som Pensionsmyndigheten har hand om.

efterlevandeguiden.se, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket, finns information om vad du behöver tänka på när en närstående har avlidit.