Händelsekalender

2023

Februari

15/2

Preliminärt datum för fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2021

Arbetsgivare

17/2

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

23/2

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Mars

3/3

Fakturering av 2022 års riskpremie

Arbetsgivare

17/3

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

22/3

Kompletterande fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2021

Arbetsgivare

April

18/4

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Maj

18/5

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juni

16/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

18/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

14/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

16/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

17/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär