Händelsekalender

2024

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

16/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

17/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

19/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

December

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär