Händelsekalender

2023

Juni

16/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

18/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

14/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

16/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

17/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär