Förmånsbestämd tjänstepension

Du som omfattas av pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. Den är en kompensation för att allmän pension bara beräknas på inkomster upp till den gränsen, det så kallade "taket". För dig som omfattas av TPA18 Svenska kyrkan och har tidigare haft rätt till livränta/förmånsbestämd tjänstepension har ett intjänat fribrev KAP-KL.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen tjänas in från det år du fyllt 28 år och fram tills du fyller 65 år.

Du måste sluta din anställning eller minska din arbetstid i samma omfattning som du tar ut den förmånsbestämda tjänstepensionen. Vill du ta ut hela din förmånsbestämda tjänstepension, så ska du alltså avsluta din anställning helt. Om du avslutar din anställning i Svenska kyrkan och vid ett senare tillfälle tar ut denna förmån, då kallas den för livränta.


Pensionsålder

Det finns ingen fast pensionsålder utan du väljer själv när du vill gå i pension. Tidigast vid 61 års ålder och senast vid 67 års ålder.


Hur mycket får jag?

Du hittar värdet på din livränta/förmånsbestämda tjänstepension/fribrev KAP-KL på Mina sidor och i ditt senaste pensionsbesked. Där kan du se hur mycket pension du tjänat in och få en prognos på din tjänstepension vid 65 års ålder. Du loggar in på Mina sidor med BankID.

Storleken på din förmånsbestämda tjänstepension beror på din lön och hur länge du arbetat. Dessutom påverkas förmånens storlek av när du är född. Anställningstiden räknas från det år du fyllde 28 år.


Kan jag ta ut ut en del av pensionen?

Du kan välja att ta ut förmånsbestämd tjänstepension på heltid eller på deltid. Din arbetstid måste minska i samma omfattning som du vill ta ut din pension. Notera att det alltid är din arbetsgivare som avgör om du kan få ändra din sysselsättningsgrad och arbeta deltid.


Utbetalningstid

Den förmånsbestämda tjänstepensionen betalas ut så länge du lever.


Ta ut förmånsbestämd tjänstepension

  • Tänk på att vara ute i god tid, din ansökan måste finnas hos oss minst 2 månader innan du tänker gå i pension.
  • Du som är anställd inom Svenska kyrkan anmäler till din arbetsgivare att du vill ta ut den förmånsbestämda tjänstepensionen.
  • Du som inte längre är anställd inom Svenska kyrkan skickar in en ansökningsblankett till Kyrkans pension eller ansöker via Mina sidor.