Särskild avtalspension

Det finns möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om särskild avtalspension inom Svenska kyrkans pensionsavtal. Överenskommelse kan träffas om antingen hel- eller partiell särskild avtalspension. Särskild avtalspension finansieras helt av arbetsgivaren.


Checklista för särskild avtalspension

En skriftlig överenskommelse om särskild avtalspenson ska upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Avstämning med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt respektive arbetstagarpart bör göras.

I överenskommelsen ska följande regleras:

 

  • Från och med vilket datum och hur länge ska särskild avtalspension utbetalas? Vid partiellt uttag kan särskild avtalspension utgå till 67 år.
  • Vilken omfattning ska gälla, hel eller partiell?
  • Vilken pensionsnivå – fast överenskommet belopp per månad eller en viss procent av pensionsunderlaget per månad. Vid frågor kontakta Kundservice.
  • Ska premie till tjänstpension betalas under tiden särskild avtalspension betalas ut? Full eller reducerad kompensation?
  • Ska samordning ske med annan inkomst (förvärvsinkomst) under tiden särskild avtalspension betalas ut?

Färdigt underlag för överenskommelse om särskild avtalspension hittar du här.

Administration Särskild avtalspension

Kyrkans pension sköter utbetalningen av särskild avtalspension för att på det sättet underlätta den administrativa hanteringen för dig som arbetsgivare.

Du som arbetsgivare kan inför en överenskommelse beställa en kostnadsprognos av Kyrkans pension. Kontakta oss på Kundservice så hjälper vi dig med det.

Administrativ hantering

  • Överenskommelse om Särskild avtalspension ska vara Kyrkans pension tillhanda senast 2 månader innan uttagstidpunkt.
  • Bekräftelse – Kyrkans pension skickar ut bekräftelse på den överenskomna särskilda avtalspensionen till arbetsgivaren och den anställde.
  • Pensionsmeddelande – inför utbetalningen skickas det ut ett pensionsmeddelande till den anställde.
  • Fakturering av Särskild avtalspension och administrativa avgifter sker årligen i december.

Vid ändring av redan upplagd särskild avtalspension ska en ny överenskommelse sändas in.