Premie/avgiftsbestämd tjänstepension

Premier för Premiebestämd tjänstepension

Anställda födda 1959 och senare tillhör pensionsavtal TPA 18 Svenska kyrkan och tjänar in en premiebestämd tjänstepension.

Premien är 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen och på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 procent. Oavsett ålder och så länge anställningen pågår ska premier betalas. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 procent i premier intill dess att den anställde fyllt i 32 a § Las (Lagen om anställningsskydd) ålder. Därefter är premien 4,5 procent på hela pensionsgrundande lönen och så länge anställningen pågår.


Premier för Avgiftsbestämd tjänstepension

Anställda födda 1958 och tidigare tillhör pensionsavtal KAP-KL Svenska kyrkan och tjänar in en avgiftsbestämd tjänstepension.

Premien är 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen. Så länge anställningen pågår ska premier betalas. Ny anställning efter fyllda 67 år är inte pensionsgrundande till KAP-KL och premier ska inte betalas.


Kyrkans pension fakturerar premier för den premie/avgiftsbestämda tjänstepensionen i februari året efter intjänandeåret.

Datum för fakturering 2024

Datum för fakturering är preliminärt och kan komma att ändras någon dag.

15 februari 

Fakturering av premier för 2023 års premie/avgiftsbestämda tjänstepension.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum