Förmånsbestämd tjänstepension

 

Premier för förmånsbestämd tjänstepension

För varje år en anställd med rätt till förmånsbestämd tjänstepension arbetar tjänar han eller hon in ytterligare ett års tjänstetid. Kyrkans pension beräknar och fakturerar en så kallad livränta för denna tid.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen tjänas som längst in till 65 års ålder. För en anställd som slutar sin anställning och direkt börjar ta ut sin förmånsbestämda tjänstepension eller som fyller 65 år fakturerar vi en förmånsbestämd tjänstepension i stället för en livränta.

Om pensionsunderlaget höjts sedan föregående år och den anställde redan har lång tjänstetid höjs förmånen mer än för en anställd som inte har så lång tjänstetid. Om den anställde har kort tid kvar till pensionering blir premien också högre eftersom det är kort tid kvar att fördela kostnaden på.

För att minska risken för höga premier har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beslutat om ett premiekapningssystem.

Kyrkans pension fakturerar premier för den förmånsbestämda tjänstepensionen vid fyra tillfällen under året.

Datum för fakturering 2024


22 februari

Intjänade livräntor fram till 31 december föregående år för anställda med rätt till förmånsbestämd tjänstepension.

Intjänade livräntor för anställda som avslutat sin anställning under föregående år utan att gå i pension.

Förmånsbestämd tjänstepension för personer som fyllt 65 år under november-december året före, eller som avslutat sin anställning under denna period och direkt börjat ta ut förmånsbestämd tjänstepension.


21 maj 

Förmånsbestämd tjänstepension för personer som fyllt 65 år från januari och fram till faktureringstillfället, eller som avslutat sin anställning under denna period och direkt börjat ta ut förmånsbestämd tjänstepension.


17 september 

Förmånsbestämd tjänstepension för personer som fyllt 65 år sedan föregående faktureringstillfälle, eller som avslutat sin anställning under denna period och direkt börjat ta ut förmånsbestämd tjänstepension.


19 november 

Förmånsbestämd tjänstepension för personer som fyllt 65 år sedan föregående faktureringstillfälle, eller som avslutat sin anställning under denna period och direkt börjat ta ut förmånsbestämd tjänstepension.


Ovanstående datum är planerade faktureringsdatum och kan komma att ändras någon dag. Betalningsvillkor är 30 dagar.