Övriga avgifter

Kyrkans pension fakturerar följande avgifter:

Försenad insänd lönefil – 5 000 kronor per påbörjad vecka
Manuell registrering av årslöner – 2 500 kronor per arbetsgivare
Ändring av inskickad slutlig lön – 200 kronor per försäkrad
Ändring av retroaktiva löner, flera år och individer – 1 000 kronor per försäkrad

Försenad anmäld pensionsavgång – 2 500 kronor per anmälan

Förseningsavgift förfrågan överenskommen lön – 2 500 kronor per påbörjad förseningsvecka

Förseningsavgift förfrågan förväntat slutlön – 2 500 kronor per påbörjad förseningsvecka