Små pensionspremier

Under maj månad skickas ett separat brev ut till samtliga arbetsgivare som har anställda som omfattas av små pensionspremier.

Enligt pensionsavtalet får en anställd inte tillgodoräkna pensionspremier om de för kalenderåret är lägre än 1% av inkomstbasbeloppet. Detta gäller endast anställda som inte tidigare haft någon intjänad pension.
Då den anställde inte ska tillgodoräkna pensionspremie ska arbetsgivaren betala ut motsvarande belopp direkt till den anställde, denna ersättning är inte pensionsgrundande.