Elektronisk leverantörs- fakturahantering

Kyrkans pension (816400-4155) skannar och tolkar sina leverantörsfakturor elektroniskt. Fakturorna skall skickas direkt till vårt skanningsföretag.

Fakturorna skickas till:

Kyrkans pension
KPMG 736816400–4151
Box 171
831 22 Östersund

Faktura som pdf i mail

Om ni önskar skicka en faktura som bifogad pdf i mejl, ska mejlet skickas till kyrkanspension@pdf.attest.nu. Observera att fakturan alltid måste märkas med adressen ovan även om den skickas via mejl.

I övrigt gäller:

  • Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor
  • Vi betalar inte några faktureringsavgifter
  • Referens skall alltid finnas på fakturan
  • Skicka inte fakturakopior
  • Häfta inte ihop flersidiga fakturor
  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress
  • Betalningspåminnelser och övrig post skall skickas till vår ordinarie adress: Kyrkans pension, Box 501, 101 30 Stockholm

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till er för komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera ert kundregister med denna information.


Vid frågor, kontakta:

Petra Sundewall, Kyrkans pension
Telefon: 08-787 85 48
E-post: petra.sundewall@kyrkanspension.se