SKAPA

SKAPA är det IT-system, som du använder när du administrerar de anställdas tjänstepensioner. Här kan du bland annat rapportera in pensionsgrundande uppgifter och anmäla uttag av förmånsbestämd pension.

SKAPA är tillgängligt för alla kyrkliga arbetsgivare som är anslutna till Svenska kyrkans gemensamma IT-system, Kyrknätet.

För att få behörighet och inloggningsuppgifter till SKAPA vänder du dig till den som är behörighetsansvarig för Kyrknätet i din församling/ditt pastorat.

För att få tillgång till SKAPA krävs:

  • Att du tilldelas behörighet och lösenord av den som är behörighetsansvarig i församlingen/pastoratet.
  • Att du har tillgång till Kyrknätet.

Behörighet för närstående organisationer

Arbetsgivare som är närstående organisationer har möjlighet att få tillgång till Svenska kyrkans gemensamma IT-system och därmed ansluta sig till SKAPA.

För att få tillgång till SKAPA måste ni ansluta er till Kyrknätet via en lösenordsdosa som kopplar upp sig via VPN. Detta beställer ni i beställningsportalen BAS. Vid beställning kontaktar ni Svenska kyrkans kanslistöd eller går in på http://internwww.svenskakyrkan.se/Kanslistöd/vpn-installation.


Behörighet för servicebyråer

För att kunna använda SKAPA krävs tillgång till Svenska kyrkans intranät, Kyrknätet. För att en servicebyrå, som sköter löne- och pensionsadministrationen till församlingar och pastorat, ska få tillgång till detta nät krävs:

  • Kyrknätets VPN singelanslutning med tillhörande lösenordsdosa
  • att handläggare på servicebyrån tilldelas behörighet av församlingen/pastoratet att se och registrera uppgifter i systemet.

Det är alltid församlingen eller pastoratet som beställer anslutningen till Kyrknätet och lösenordsdosan. Församlingen/pastoratet är därmed ansvarig för att servicebyrån följer Kyrknätets regelverk och policys i form av exempelvis krav på virusskydd, säkerhet för åtkomst med mera. Vid frågor rörande Kyrknätet, kontakta Kanslistöd 018-16 95 00.