Förseningsavgift vid sen pensionsanmälan

Kyrkans pension behöver ha in pensionsanmälan senast 2 månader innan den anställde ska gå i pension.

Arbetsgivare som anmäler pension för sent debiteras en förseningsavgift på 2 500 kronor. Detta gäller från första förseningsdagen.

Anmälningar som är mer än 10 dagar försenade kan vi tyvärr inte hantera. Pensionsanmälan får då göras en månad senare.