Aktuellt

Tillståndsansökan inskickad

2020-04-16

Kyrkans pensionskassa har den 1 april i år skickat in ansökan om tillstånd till omvandling för Kyrkans pensionskassa att driva tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag till Finansinspektionen.

minPension

2020-02-06

Svenska kyrkans nya tjänstepensionsavtal, TPA18 är nu implementerat på minPension. Förändringen berör cirka 20.000 av minPensions användare som är anställda inom Svenska kyrkan och födda 1959 eller senare. Medarbetare och tidigare anställda inom Svenska kyrkan, födda 1958 och tidigare, ligger kvar i det gamla avtalet, KAP-KL Svenska kyrkan och berörs inte att avtalsförändringarna på minPension.

Totalavkastning år 2019

2020-02-04

Totalavkastningen för år 2019 blev 16,2%.
Solvensen steg till 194%.
Kapitalet steg till knappt 21 miljarder.

Tillståndsansökan till tjänstepensionsförening

2019-12-19

På ett extrainsatt fullmäktige den 18 december beslutades att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om nytt tillstånd för Kyrkans pensionskassa att driva
tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Dags att årsrapportera

2019-12-17

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2019 ska ske under perioden 14-28 januari.
Rapporteringen sker i administrationsverktyget SKAPA

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Omräkning av premier för timanställda

2019-03-26

Omräkning kommer att ske för det personer som haft en timanställning under 2018.
Tidigare beräkning med premier över tak kommer att krediteras.

Har ni redan betalat fakturan för premiebestämd tjänstepension kommer ni få tillbaka premierna via KOB:en, datum ej fastställt.
Om ni ännu inte har betalat fakturan kan ni dra av krediteringen på det fakturerade beloppet.

Ni kommer att se krediterat belopp i SKAPA från 27 mars.

Investeringsstrategi

2019-02-25

Vår investeringsstrategi har klarat den finansiella turbulensen bra.
Totalavkastning +1,8 %, Solvens 178 %.

Dags att årsrapportera

2018-12-27

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2018 sker mellan 14 - 26 januari.
Rapporteringen sker i administrationssystemet SKAPA.

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Årsrapportering

2018-12-27

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2018 sker mellan 14 - 25 januari.
Rapporteringen sker i administrationssystemet SKAPA.

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Kompensation för sänkt pension och höjd garantinivå

2018-06-26

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och de fackliga motparterna har tidigare kommit överens om förändringar i pensionsavtalet PA-KL. Överenskommelsen omfattar bland annat kompensation för de som fick en sänkt pension 2018 och en höjd garantinivå. De som berörs av förändringen meddelas via brev från Kyrkans pensionskassa.

Kyrkans pensionskassa totalavkastning 9,0% under år 2017

2018-02-15

Kyrkans pensionskassa hade en totalavkastning på 9,0 procent under år 2017,
(9,8 procent år 2016). Solvensgraden ökade under år 2017 till totalt 185 %,
(171 % år 2016). De totala tillgångarna ökade till 17,7 miljarder kronor,
(16,1 miljarder kronor år 2016).

Din pension 2018

2017-12-19

I januari varje år räknar vi om din pension. Pensionen ändras beroende på vilket pensionsavtal som gällde för dig när du gick i pension. Vi vet att det kan vara krångligt att komma ihåg vilket pensionsavtal som gällde så vi delar upp informationen beroende på när du är född. Det stämmer i de allra flesta fall.

Nytt system för försäkringsadministration – september 2017

2017-08-29

För att följa med i dagens IT-utveckling och för att göra det enklare och modernare för dig som arbetsgivare har vi skapat ett nytt försäkringsadministrationssystem, SKAPA. Det betyder att dagens system PAUS kommer att försvinna och ersättas med SKAPA.