Aktuellt

Kyrkans pensions totalavkastning för 2023

2024-02-26

Kyrkans pensions totalavkastning för år 2023 uppgick till + 7,6 % (-4,0 %). Kyrkans pensions genomsnittliga avkastning de senaste fem åren är + 8,6 % och branschsnittet för de senaste fem åren uppgår till + 6,2 %. Kyrkans pensions genomsnittliga solvensgrad uppgick till 251 % (262 %). Kyrkans pensions totala kapital uppgick till 25 812 Mkr (24 264).

Kyrkans pensions totalavkastning för 2023

2024-02-26

Kyrkans pensions totalavkastning för år 2023 uppgick till + 7,6 % (-4,0 %). Kyrkans pensions genomsnittliga avkastningen de senaste fem åren är + 8,6 % och branschsnittet för de senaste fem åren uppgår till + 6,2 %. Kyrkans pensions genomsnittliga solvensgrad uppgick till 251 % (262 %). Kyrkans pensions totala kapital uppgick till 25 812 Mkr (24 264).

Kyrkans pensions totalavkastning för 2023

2024-02-26

Kyrkans pensions totalavkastning för år 2023 uppgick till + 7,6 % (-4,0 %). Kyrkans pensions genomsnittliga avkastningen de senaste fem åren är + 8,6 % och bransch snittet för de senaste fem åren uppgår till + 6,2 %. Kyrkans pensions genomsnittliga solvensgrad uppgick till 251 % (262 %). Kyrkans pensions totala kapital uppgick till 25 812 Mkr (24 264).

Nyrekrytering

2024-02-16

Kyrkans pension har anställt Petra Sundewall som redovisningsansvarig. Petra är 55 år och har bred erfarenhet inom redovisningsområdet. Petra kommer närmast från rollen som Group Financial Controller hos Ontech Group som är en internationell VCC-fond. Dessförinnan var hon redovisningsansvarig på Alba Invest AB som är ett ”family office”. Petra har en ekonomexamen från Stockholms universitet med tyngdpunkt inom såväl Företags- som Nationalekonomi. Petra tillträder sin tjänst den 2 april.

Ny återbäringsränta

2023-12-08

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie styrelsemöte den 27 november att för premiebestämda pensioner ska återbäringsräntan, (inklusive
garantiränta), sänkas från 6 % till 5 % från och med 1 januari 2024.

Beslut om premierabatt

2023-11-28

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie styrelsemöte den 13 oktober att införa en premierabatt för inkomståret 2023
i förmånsbestämd pensionsplan och faktureringsåret 2024 om 100 % på premieavgifterna i förmånsbestämd pensionsplan.

Ny återbäringsränta

2023-11-28

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie styrelsemöte den 27 november att för premiebestämda pensioner ska återbäringsräntan,
(inklusive garantiränta), sänkas från 6 % till 5 % från och med 1 januari 2024.

Mina sidor

2023-11-23

För närvarande går det inte att logga in på mina sidor.

Förändrad återbäringsränta

2023-10-31

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 oktober 2023 att för premiebestämda pensioner sänka återbäringsräntan från 7 % till 6 % från och med 1
december år 2023.

Totalavkastning 2022

2023-02-07

Kyrkans pensions totalavkastning år 2022 uppgick till -4,0 % (+17,8 %). Solvensgraden uppgick till 262 % (243 %). Totala tillgångar uppgick till 24,3 mdr (25,6 mdr).

100 % premierabatt och oförändrad återbäringsränta 7 %

2022-12-14

Styrelsen har beslutat om en premierabatt på 100 % för inkomståret 2022 och faktureringsåret 2023 på premieavgifterna i förmånsbestämd pensionsplan samt att lämna återbäringsräntan oförändrad på 7 % i premiebestämd pensionsplan.

Förändrad återbäringsränta

2022-05-23

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 19 maj att för premiebestämda pensioner sänka återbäringsräntan från 11 % till 7 % från och med 1 juli 2022. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick vid beslutet till 116 % och målkonsolideringen är 107 %.

Bra resultat och starka nyckeltal år 2021

2022-02-14

År 2021 års totalavkastning uppgick till 17,8 % (5,6 %). Totala placeringstillgångar var 25,6 miljarder kronor (21,9 mdr).
Solvensgraden uppgick till 243 % (198 %). Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,16 % (0,19 %).

Förändrad återbäringsränta

2021-12-22

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 oktober att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 8 % till 11 % från och med 1 januari 2022. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per 31 augusti till 128 % och målkonsolideringen är 107 %.

Premierabatt på 100 % för tredje året i rad

2021-12-01

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 30 november om en premierabatt på
100 % för förmånsbestämda pensioner, för tredje året i rad, avseende inkomstår 2021 och faktureringsår 2022.

Premierabatt på 100 % för tredje året i rad

2021-12-01

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 30 november om en premierabatt på
100 % för förmånsbestämda pensioner, för tredje året i rad, avseende inkomstår 2021 och faktureringsår 2022

Förändrad återbäringsränta

2021-10-14

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 oktober att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 8 % till 11 % från och med 1 januari 2022. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per 31 augusti till 128 % och målkonsolideringen är 107 %.

Driftstörning

2021-09-01

För närvarande har vi driftstörning som innebär att inloggning till Mina sidor och SKAPA inte fungerar. Vi hoppas att driftstörningen är åtgärdat inom kort.

Ny Riskansvarig

2021-08-26

Kyrkans pension har anställt David Lindenstrand som Riskansvarig. Tjänsten är nyinrättad och innebär operativt ansvar för systemet för riskhantering.
David har en doktorsexamen i Matematisk statistik vid Stockholms Universitet samt är dessutom diplomerad finansanalytiker CEFA vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bland Davids tidigare erfarenheter kan nämnas:
• Sex års erfarenhet som kvantitativ riskanalytiker hos AFA Kapitalförvaltning
• Flera års erfarenhet av att arbeta med regelverk kopplade till försäkring både hos Folksam, FCG och Bearing Point.
• Arbetar i dag med implementering av mjukvara för regelverksrapportering tillsammans med kunder inom bank och försäkring Bearing Point

David kommer tillträda sin tjänst i september.

Ny investering i infrastruktur

2021-06-18

Kyrkans pension har investerat 70 miljoner Euro i Storebrand Infrastructure Fund.

Storebrand, PKA och Pensam har skapat en gemensam infrastrukturplattform, AIP Management. Strategin är ”Sustainable Core Infrastructure”. Primärt brown-field, dvs redan färdiga anläggningar som man sedan äger under en lång period. Fokus på Europa och USA.

Fokussegment är energi, transport, kommunikationer, vatten och avfallshantering samt social infrastruktur.

ESG och hållbarhetsfrågor är en central del av hela investerings- och ägandeprocessen. AIP har åtagit sig att följa ett flertal internationella ESG principer såsom exempelvis UNPRI, UN Global Compact, GRESB, och TCFD. Dessutom måste alla investeringar vara i linje med Kyrkans pensions och Storebrands ESG policy.

Förändrad återbäringsränta

2021-03-29

Styrelsen beslutade på ordinarie styrelsemöte den 29 mars att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 6 % till 8 % från och med 1 juli 2021. Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per den 31 januari till 120 % och målkonsolideringen är 107 %.

Ny biträdande ansvarig aktuarie

2021-03-18

Fredrik Löfgren har utsetts till biträdande ansvarig aktuarie. Fredrik har mångårig erfarenhet som ansvarig aktuarie med uppdrag hos bl a Allmänna Änke- och Pupillkassan och SPK. Ansvarig aktuarie är fortsatt Richard Blom.

Nyckeltal år 2020

2021-02-17

Kyrkans pensions totalavkastning uppgick till 5,6 % (16,2 %). Tillgångarna ökade med 1,1 miljarder kronor till 21,9 Mdkr (20,8 Mdkr). Solvensgraden ökade under året till 198 % (194 %). Driftskostnaderna minskade i absoluta tal med 8 mkr och driftskostnadsprocenten minskade till 0,19 % (0,24 %). Kapitalkostnadsprocenten förblev oförändrad på 0.04 % (0,04 %).

Förändrad återbäringsränta

2020-11-13

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 november att för premiebestämda pensioner höja återbäringsräntan från 4 % till 6 %. Från och med 1 januari 2021.Konsolideringsgraden i premiebestämd försäkring uppgick per den 30 september till 116 % och målkonsolideringen är 107 %.

Beslut om Premierabatt 100 %

2020-11-13

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 november om en premierabatt på
100 % för förmånsbestämda pensioner avseende inkomstår 2020 och faktureringsår 2021.

Tillståndsansökan inskickad

2020-04-16

Kyrkans pensionskassa har den 1 april i år skickat in ansökan om tillstånd till omvandling för Kyrkans pensionskassa att driva tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag till Finansinspektionen.

minPension

2020-02-06

Svenska kyrkans nya tjänstepensionsavtal, TPA18 är nu implementerat på minPension. Förändringen berör cirka 20.000 av minPensions användare som är anställda inom Svenska kyrkan och födda 1959 eller senare. Medarbetare och tidigare anställda inom Svenska kyrkan, födda 1958 och tidigare, ligger kvar i det gamla avtalet, KAP-KL Svenska kyrkan och berörs inte att avtalsförändringarna på minPension.

Totalavkastning år 2019

2020-02-04

Totalavkastningen för år 2019 blev 16,2%.
Solvensen steg till 194%.
Kapitalet steg till knappt 21 miljarder.

Tillståndsansökan till tjänstepensionsförening

2019-12-19

På ett extrainsatt fullmäktige den 18 december beslutades att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om nytt tillstånd för Kyrkans pensionskassa att driva
tjänstepensionsverksamhet i form av tjänstepensionsförening i enlighet med ny lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Dags att årsrapportera

2019-12-17

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2019 ska ske under perioden 14-28 januari.
Rapporteringen sker i administrationsverktyget SKAPA

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Omräkning av premier för timanställda

2019-03-26

Omräkning kommer att ske för det personer som haft en timanställning under 2018.
Tidigare beräkning med premier över tak kommer att krediteras.

Har ni redan betalat fakturan för premiebestämd tjänstepension kommer ni få tillbaka premierna via KOB:en, datum ej fastställt.
Om ni ännu inte har betalat fakturan kan ni dra av krediteringen på det fakturerade beloppet.

Ni kommer att se krediterat belopp i SKAPA från 27 mars.

Investeringsstrategi

2019-02-25

Vår investeringsstrategi har klarat den finansiella turbulensen bra.
Totalavkastning +1,8 %, Solvens 178 %.

Dags att årsrapportera

2018-12-27

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2018 sker mellan 14 - 26 januari.
Rapporteringen sker i administrationssystemet SKAPA.

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Årsrapportering

2018-12-27

Rapportering av pensionsgrundande händelser för 2018 sker mellan 14 - 25 januari.
Rapporteringen sker i administrationssystemet SKAPA.

Ytterligare information hittar du via länkarna nedan.

Kompensation för sänkt pension och höjd garantinivå

2018-06-26

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) och de fackliga motparterna har tidigare kommit överens om förändringar i pensionsavtalet PA-KL. Överenskommelsen omfattar bland annat kompensation för de som fick en sänkt pension 2018 och en höjd garantinivå. De som berörs av förändringen meddelas via brev från Kyrkans pensionskassa.

Kyrkans pensionskassas totalavkastning 9,0% under år 2017

2018-02-15

Kyrkans pensionskassa hade en totalavkastning på 9,0 procent under år 2017,
(9,8 procent år 2016). Solvensgraden ökade under år 2017 till totalt 185 %,
(171 % år 2016). De totala tillgångarna ökade till 17,7 miljarder kronor,
(16,1 miljarder kronor år 2016).

Din pension 2018

2017-12-19

I januari varje år räknar vi om din pension. Pensionen ändras beroende på vilket pensionsavtal som gällde för dig när du gick i pension. Vi vet att det kan vara krångligt att komma ihåg vilket pensionsavtal som gällde så vi delar upp informationen beroende på när du är född. Det stämmer i de allra flesta fall.

Nytt system för försäkringsadministration – september 2017

2017-08-29

För att följa med i dagens IT-utveckling och för att göra det enklare och modernare för dig som arbetsgivare har vi skapat ett nytt försäkringsadministrationssystem, SKAPA. Det betyder att dagens system PAUS kommer att försvinna och ersättas med SKAPA.