Om oss

Kyrkans pension är hela Svenska kyrkans försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet.

Det betyder att du som anställd eller före detta anställd inom kyrkan är vår kund och vi har hand om din tjänstepension och ser till att ditt pensionskapital växer.

De viktiga besluten som rör din pension fattas av vår styrelse och fullmäktige, som består av representanter för de anställdas fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På så sätt ser vi till att allas intressen blir beaktade.

Målet med vår verksamhet är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar med god avkastning, låga avgifter och tydlig information till arbetsgivare, anställda och pensionärer.

Tillsynsmyndighet
Kyrkans pension står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm 
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se 
Webbplats: www.fi.se

Ersättningssystem
Kyrkans pension tillämpar enbart fast ersättning till sina anställda.

Hör av dig till oss!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Kyrkans pension eller din pension:

Mejl: Klicka här för att komma till mailformuläret
Telefon (inom Sverige): 020 – 55 45 35
Telefon (från utlandet): +46 8 787 85 40

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pension? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2020-06-30

-0,9% Totalavkastning
20,9
miljarder kr
Förvaltat kapital
4% Återbäringsränta
184% Solvens

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pension olika försäkringar.

Vanliga frågor just nu

Varför skiljer prognosen för premiebestämd tjänstepension från i år jämfört med förra året?

Premierna för den premiebestämda tjänstepensionen beräknas utifrån den rapporterade lönen och anställningstiden från din arbetsgivare. En hög lön under en kort anställningsperiod ger höga premier och hög prognos. Efterföljande helårsanställning kan ge en lägre prognos.

Vart ser jag löneväxlade eller kompletterande premier?

Du kan se löneväxlade eller kompletterande premier på Mina sidor.

Hur får jag tillgång till SKAPA?

SKAPA är det IT-system som hanterar kyrkans tjänstepensioner och finns tillgängligt för alla kyrkliga arbetsgivare som en del av Kyrknätet. För att få tillgång till SKAPA krävs: • Att du tilldelas behörighet och lösenord av den som är behörighetsansvarig i församlingen/pastoratet. • Att du har tillgång till Kyrknätet. Behörighet för närstående organisationer Arbetsgivare som är närstående

Vilka omfattas av TPA18 och ska rapporteras?

Samtliga anställda som är födda 1959 eller senare tillhör pensionsavtalet TPA18 och ska rapporteras in till oss.

Varför kommer jag inte åt Mina sidor?

Är du nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor. Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig först när din arbetsgivare rapporterat din årslön.