Om oss

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening, (Kyrkans pension) är Svenska kyrkans försäkringsgivare för tjänstepension vad gäller församlingar, pastorat, stift, den nationella nivån och närstående organisationer.

Det betyder att Du som anställd eller före detta anställd är vår kund. Vi har hand om Din tjänstepension och ser till att ditt pensionskapital växer.

Beslut som rör din tjänstepension fattas av styrelsen och fullmäktige som består av representanter för de anställdas fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar med god avkastning, låga avgifter och tydlig information till arbetsgivare, anställda och pensionärer.

Hör av dig till oss!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Kyrkans pension eller din pension:

Mejl: Klicka här för att komma till mailformuläret
Telefon (inom Sverige): 020 – 55 45 35
Telefon (från utlandet): +46 8 787 85 40

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pension? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2023-12-31

7,6% Totalavkastning
25,8
miljarder kr
Förvaltat kapital
5% Återbäringsränta
(2024-01-01)
251% Solvens

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pension olika försäkringar.