Om oss

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening, (Kyrkans pension) är Svenska kyrkans försäkringsgivare för tjänstepension vad gäller församlingar, pastorat, stift, den nationella nivån och närstående organisationer.

Det betyder att Du som anställd eller före detta anställd är vår kund. Vi har hand om Din tjänstepension och ser till att ditt pensionskapital växer.

Beslut som rör din tjänstepension fattas av styrelsen och fullmäktige som består av representanter för de anställdas fackförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar med god avkastning, låga avgifter och tydlig information till arbetsgivare, anställda och pensionärer.

Hör av dig till oss!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Kyrkans pension eller din pension:

Mejl: Klicka här för att komma till mailformuläret
Telefon (inom Sverige): 020 – 55 45 35
Telefon (från utlandet): +46 8 787 85 40

Beslutsorganisation

Christina Rogestam

Ordförande

"Att ha hand om medlemmarnas viktiga pensionspengar är ett ansvarsfullt jobb."

Till Beslutsorganisation

Finansiella rapporter

Nyfiken på hur det går för Kyrkans pension? Här kan du ladda ner och läsa våra årsredovisningar och delårsrapporter.

Kapitalförvaltningen i siffror

Hur stor avkastning på dina pensionspengar blir beror på vilka tillgångsslag vi placerat i, fördelningen mellan räntebärande värdepapper, aktier, alternativa placeringar och fastigheter och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Siffror per 2023-06-30

-0,2% Totalavkastning
24,4
miljarder kr
Förvaltat kapital
5% Återbäringsränta
(2024-01-01)
255% Solvens

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Stadgar

I våra stadgar kan du bland annat läsa villkoren för Kyrkans pension olika försäkringar.

Frågor & svar

Hur ska slutlön rapporteras?

Vid rapportering av lönefil finns en kod specifikt för slutlön i lönesystemet. Vid osäkerhet kontakta din löneleverantör. Vid rapportering manuellt ska slutlönen mailas in till kundservice.

Varför får jag ett pensionsbesked?

Från januari 2021 omfattas Kyrkans pension av ett nytt regelverk, IORP 2, som innebär att alla våra medlemmar får ett pensionsbesked. Pensionsbesked visar vad du har haft för utbetalning under föregående år, både gällande din egen tjänstepension och om du har en efterlevandepension.

Jag tillhör pensionsavtal PA-KL/Äldre avtal och undrar varför inte jag kan se något belopp i mitt pensionsbesked?

På grund av kollektivavtalens regelverk kan man inte i förväg veta hur stor pensionen blir. Vi gör alltid en utredning för att veta om rätt till pension finns och hur stor pensionsutbetalningen blir. Den görs ca 3 månader innan 65 år.

Varför har jag olika beräkningstidpunkter på mina olika förmåner i prognosen?

Senaste tidpunkt för uttag av de olika förmånerna skiljer sig och därför har du som fyllt 65 år olika beräkningstidpunkter i prognosen. För avgiftsbestämd/premiebestämd tjänstepension gäller LAS + 12 månader, som för närvarande är 69 år. För förmånsbestämd tjänstepension gäller 67 år.

Vad innebär det att mitt pensionskapital har ett garanterat belopp?

Garanterat belopp är det framräknade försäkringsbelopp som du är garanterad att erhålla. Det baseras på summan av alla dina inbetalda premier och den garanterade räntan, minus avgifter och skatter.