Händelsekalender

2020

Augusti

18/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

18/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

16/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

16/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

18/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär