Händelsekalender

2021

Februari

24/2

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Mars

3/3

Fakturering av 2021 års riskpremie

Arbetsgivare

18/3

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

22/3

Kompletterande fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2020

Arbetsgivare

April

16/4

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Maj

18/5

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juni

18/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

16/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

18/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

14/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

17/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

16/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

16/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

17/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär