Händelsekalender

2022

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

16/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

16/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

16/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare