Händelsekalender

2021

December

16/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare

17/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

29/12 - 12/1

Administrationssystemet SKAPA stängt pga årsuppdateringar

Arbetsgivare

2022

Januari

18/1

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Februari

17/2

Preliminärt datum för fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2021

Arbetsgivare

18/2

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

24/2

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Mars

3/3

Fakturering av 2022 års riskpremie

Arbetsgivare

18/3

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

22/3

Kompletterande fakturering av avgifts- och premiebestämda premier för 2021

Arbetsgivare

April

18/4

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Maj

18/5

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

18/5

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

Juni

17/6

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Juli

18/7

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Augusti

18/8

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

September

14/9

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

16/9

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

Oktober

18/10

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

November

16/11

Fakturering av förmånsbestämd tjänstepension och övriga administrativa avgifter

Arbetsgivare

18/11

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

December

16/12

Tjänstepensionen betalas ut

Pensionär

16/12

Fakturering av förmedlingspensioner

Arbetsgivare