Om vi inte är överens

Som privatperson kan du få råd av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du har klagomål på vår hantering av ett ärende vill vi att du först kontaktar den som handlagt ärendet. Har du ingen namngiven handläggare kan du kontakta vår kundservice på telefon 020-55 45 35 eller via vårat kontaktformulär.

Om du och handläggaren inte kommer överens och du vill ha ärendet prövat igen kan du skriva till:

Kyrkans pensionskassa
Klagomålsansvarig
Box 501
101 30 Stockholm

Lämna en så komplett beskrivning av ditt klagomål som möjligt så kan vi lättare göra en förnyad prövning. Klagomålsansvarig säkerställer att en ny fristående prövning av ärendet görs.

Inom två veckor får du besked om hur ditt ärende hanteras.

Om du inte är nöjd med svaret från klagomålsansvarig har du möjlighet att begära omprövning hos Kyrkans pensionskassas Överprövningsnämnd. En skriftlig begäran om överprövning skickar du till:

Kyrkans pensionskassa
Överprövningsnämnden
Box 501
101 30 Stockholm

Du får därefter besked om när ditt ärende kommer att behandlas av Överprövningsnämnden.

En tvist som inte anses löst genom pensionskassans hantering kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol.