Pensionär

Din pension

Svar:

Ja, du får även allmän pension. Hur mycket det blir ser du i det orangea kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut en gång per år. Om du har arbetat hos andra arbetsgivare än Svenska kyrkan kan du även ha rätt till pension från andra pensionsinstitut som exempelvis SPP, Alecta, KPA eller AMF. På minpension.se kan du göra en prognos och få en helhetsbild av din pension.

Svar:

Pensioner från Kyrkans pensionskassa betalas ut via Nordea. Om du har personkonto i Nordea sätts pensionen automatiskt in på ditt personkonto. Du kan välja att få din pension utbetald till annat konto hos Nordea eller hos annan bank. Anmälan gör du via Nordeas hemsida, www.nordea.se/anmalkonto. Obligatorisk uppgift är Kyrkans pensionskassas arbetsgivarnummer 630513. Du kan även få hjälp med att anmäla konto via din egna bank. Om du inte anmäler konto kommer pensionen att betalas ut via utbetalningsavi. Kontakta din bank för hjälp med att lösa in den.

Svar:

Kyrkans pensionskassa drar i normalfallet 30 % i skatt på utbetalda pensioner. Önskar du ändra denna skattesats är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med detta.

Svar:

Kommande utbetalningsdatum för pensionen hittar du i vår händelsekalender.

Svar:

Ja, du får även allmän pension. Hur mycket det blir ser du i det orangea kuvertet som Pensionsmyndigheten skickar ut en gång per år. Om du har arbetat hos andra arbetsgivare än Svenska kyrkan kan du även ha rätt till pension från andra pensionsinstitut som exempelvis SPP, Alecta, KPA eller AMF. På minpension.se kan du göra en prognos och få en helhetsbild av din pension.

Svar:

Pensioner från Kyrkans pensionskassa betalas ut via Nordea. Om du har personkonto i Nordea sätts pensionen automatiskt in på ditt personkonto. Du kan välja att få din pension utbetald till annat konto hos Nordea eller hos annan bank. Anmälan gör du via Nordeas hemsida, www.nordea.se/anmalkonto. Obligatorisk uppgift är Kyrkans pensionskassas arbetsgivarnummer 630513. Du kan även få hjälp med att anmäla konto via din egna bank. Om du inte anmäler konto kommer pensionen att betalas ut via utbetalningsavi. Kontakta din bank för hjälp med att lösa in den.

Svar:

Kyrkans pensionskassa drar i normalfallet 30 % i skatt på utbetalda pensioner. Önskar du ändra denna skattesats är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med detta.

Svar:

Kommande utbetalningsdatum för pensionen hittar du i vår händelsekalender.

Efterlevandepension och återbetalningsskydd

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns. Så även om vi inte kan göra en beräkning på efterlevandepension i ditt värdebesked, så kan du vara lugn, vi ser till så att din familj får den pension den har rätt till om det skulle hända dig något.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Alla anställda omfattas av efterlevandepension enligt kollektivavtal. Återbetalningsskydd väljer du själv om du vill ha på ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

 

Svar:

Om du har tecknat återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension betalar vi ut ditt pensionskapital till din familj. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt kapital till övriga försäkrade i pensionskassan som inte heller har återbetalningsskydd.

Svar:

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. Du kan också anmäla en annan förmånstagare. Läs mer om vilka som kan vara dina förmånstagare här.

Svar:

Nej. Vi utreder alltid all anställningshistorik när någon avlider. Då kontrollerar vi bland annat om rätt till efterskydd finns. Så även om vi inte kan göra en beräkning på efterlevandepension i ditt värdebesked, så kan du vara lugn, vi ser till så att din familj får den pension den har rätt till om det skulle hända dig något.

Svar:

För att din familj ska få en efterlevandepension när du dör måste du ha en pågående anställning inom Svenska kyrkan. Det finns även ett efterskydd under sex månader efter att man slutat sin anställning. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till efterskyddet i värdebeskedet.

Svar:

Alla anställda omfattas av efterlevandepension enligt kollektivavtal. Återbetalningsskydd väljer du själv om du vill ha på ditt premie- eller avgiftsbestämda pensionskapital. Läs mer här.

 

Svar:

Om du har tecknat återbetalningsskydd på din premie- eller avgiftsbestämda tjänstepension betalar vi ut ditt pensionskapital till din familj. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt kapital till övriga försäkrade i pensionskassan som inte heller har återbetalningsskydd.

Svar:

Förmånstagare är i första hand make/maka/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. Du kan också anmäla en annan förmånstagare. Läs mer om vilka som kan vara dina förmånstagare här.

Mina sidor

Svar:

Du väljer fliken Mina sidor här på vår hemsida. Sedan loggar du enkelt in med hjälp av din e-legitimation eller BankID. Du behöver alltså inte hålla reda på några andra inloggningsuppgifter.

Svar:

På Mina sidor hittar du värdet på din tjänstepension. Du hittar både din intjänade pension vid senaste årsskiftet och en prognos på hur stor pensionen blir när du fyller 65 år. Här finns även alla dina värdebesked sedan 2013-12-31 samlade.

Du hittar också din pensionsgrundande lön, som din arbetsgivare rapporterat till oss.

När du närmar dig pensionering kan du anmäla uttag av din tjänstepension här.

Har du en pågående anställning inom Svenska kyrkan ska eventullt din arbetgsivare ansöka om en del av din tjänstepension, stäm av detta med din arbetsgivare vid pensionering.

 

Svar:

Är du pensionär eller nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor.

Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig när det första värdebeskedet skapats. Detta sker året efter att välkomstbrevet skickats ut.

Svar:

Du väljer fliken Mina sidor här på vår hemsida. Sedan loggar du enkelt in med hjälp av din e-legitimation eller BankID. Du behöver alltså inte hålla reda på några andra inloggningsuppgifter.

Svar:

På Mina sidor hittar du värdet på din tjänstepension. Du hittar både din intjänade pension vid senaste årsskiftet och en prognos på hur stor pensionen blir när du fyller 65 år. Här finns även alla dina värdebesked sedan 2013-12-31 samlade.

Du hittar också din pensionsgrundande lön, som din arbetsgivare rapporterat till oss.

När du närmar dig pensionering kan du anmäla uttag av din tjänstepension här.

Har du en pågående anställning inom Svenska kyrkan ska eventullt din arbetgsivare ansöka om en del av din tjänstepension, stäm av detta med din arbetsgivare vid pensionering.

 

Svar:

Är du pensionär eller nyanställd saknas behörighet för att komma in på Mina sidor.

Som nyanställd kommer inloggningen att vara tillgänglig när det första värdebeskedet skapats. Detta sker året efter att välkomstbrevet skickats ut.