Pensionsdags – så gör du

Du bestämmer själv när du vill gå i pension från 61 års ålder. Så här går det till när du har bestämt dig för att bli pensionär – steg för steg.1. Bestäm tidpunkt

Bestäm från vilket datum du vill börja ta ut din pension.

2. Välj utbetalningstid

Du kan ta ut din avgifts/-premie bestämda tjänstepension livsvarigt (då betalar vi ut pensionen så länge du lever) eller under en bestämd tid på 15, 10 eller 5 år. Tänk på att om du väljer att ta ut din pension under begränsad tid så är dina pensionspengar slut när utbetalningstiden är slut. På minpension.se kan du se en prognos på hur de olika alternativen påverkar din totala pension.

Läs mer om valet av utbetalningstid här.

3. Prata med din arbetsgivare

Om du ska sluta jobba, kom ihåg att informera din arbetsgivare. Det finns inget krav på att avsluta anställningen för att ta ut avgiftsbestämd pension.

4. Anmäl

Anmäl att du vill börja ta ut din tjänstepension på Mina sidor eller via blankett. Kyrkans pensionskassa behöver ha din anmälan minst två hela månader innan din första utbetalning.

Har du förmånsbestämd tjänstepension och/eller intjänad pensionsrätt meddelar du din arbetsgivare, som anmäler uttag av pension till Kyrkans pensionskassa. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.

5. Anmäla andra uttag

Kom ihåg att anmäla uttag av den allmänna pensionen, eventuellt privat sparande och om du har intjänad pension hos andra pensionsbolag. Mer information finns på pensionsmyndigheten.se.

6. Pensionsbeloppet

Du får besked om hur stor din tjänstepension blir. Normalt drar vi 30 procent i skatt. Vill du ändra på det kontaktar du Kyrkans pensionskassas kundservice.

7. Anmälan om bankkonto

Pensioner från Kyrkans pensionskassa betalas ut via Nordea. Om du har personkonto i Nordea sätts pensionen automatiskt in på ditt personkonto. Du kan välja att få din pension utbetald till annat konto hos Nordea eller hos annan bank. Anmälan gör du via Nordeas hemsida, www.nordea.se/anmalkonto. Obligatorisk uppgift är Kyrkans pensionskassas arbetsgivarnummer 630513 och under Arbetsgivarnamn anger du Kyrkans pensionskassa. Du kan även få hjälp med att anmäla konto via din egna bank. Om du inte anmäler konto kommer pensionen att betalas ut via utbetalningsavi. Kontakta din bank för hjälp med att lösa in den.

Observera att Kyrkans pensionskassa inte har uppgift om vilket konto du har anmält till Nordea.


Arbetat utomlands?

Har du varit anställd inom Svenska kyrkan i utlandet? Från och med 2001 försäkras du hos SPP (BenEx). Före 2001 försäkrades du antingen hos SPV, SPP eller Alecta. Prata med personalavdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala om du är osäker på vad som gäller för dig.


Är du präst?

Är du präst och arbetade inom Svenska kyrkan före 2000? Då kan du även ha pensionsrätt som är försäkrad hos Kåpan pensioner (kapan.se).