Kyrkans pensions hållbarhetsarbete

Investeringsbeslut som fattas av Kyrkans pension ska följa Kyrkans pensions investeringsriktlinjer. Dessa investeringsriktlinjer innehåller bland annat direktiv gällande överväganden mellan risk och avkastning - däribland hållbarhetsrisker. Hållbarhetsstrategin ska utgöra en integrerad del av samtliga placeringsbeslut.

Aktiva ägare

Kyrkans pension ska vara en aktiv och ansvarsfull ägare för sin kapitalförvaltning. Som ägare och förvaltare av ett långsiktigt kapital och pensionsåtagande ämnar Kyrkans pension att integrera hållbarhet i sina investeringsriktlinjer och i det dagliga kapitalförvaltningsarbetet. Arbetet med den övergripande hållbarhetsstrategin är under utveckling och kan ännu inte tillämpas på ett systematiskt och regelbundet vis.

Kyrkans pension är medlemmar i Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Mer information om Swesif finns på www.swesif.org

Investeringar

Kyrkans pension investerar både i traditionella fonder och fonder med fokus på hållbarhet. Det är här viktigt att konstatera att vi som pensionsförvaltare alltid placerar i tillgångar som vi tror ger bästa möjliga avkastning för våra försäkringar.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Kyrkans pension ser hållbarhet som en viktig beståndsdel i tjänstepensionsföreningens framtida arbete. Kyrkans pension har emellertid valt att inte beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för närvarande, då Kyrkans pension bedömer att tillgången till tillförlitliga data för närvarande inte är tillräckligt god. Då kraven kopplat till beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser gällande bl.a. innehåll, mätmetoder och presentation färdigställdes i relativ närtid, bedömer Kyrkans pension att de ännu inte har processer för att tillgodose upplysningskraven på erforderligt vis. Kyrkans pension kommer under 2024 att ånyo utvärdera om, och i så fall när, tjänstepensionsföreningen planerar att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser i framtiden.