Nu är vi Kyrkans pension

Den 1 januari 2021 är ett historiskt datum. Efter år av förberedelser ombildas Kyrkans pensionskassa till en tjänstepensionsförening och börjar omfattas av ett helt nytt regelverk.
– Det har varit en lång process, men nu är vi i mål. Den 4 november 2020 godkände Finansinspektionen vår tillståndsansökan, berättar Carl Cederberg, vd på Kyrkans pensionskassa.

Sedan 2011, då lagen om understödsföreningar upphävdes, har Kyrkans pensionskassa och övriga tjänstepensionskassor i Sverige bedrivit sin verksamhet med stöd av övergångsregler.

– Vi har i många år levt i ett lagrum som inte finns. Men vi har hela tiden följt utvecklingen och försökt anpassa oss inför de nya lagkraven, som skulle komma, säger Carl Cederberg.

I NOVEMBER 2019 kom regeringen med ett förslag om nya regler för tjänstepensionsföretag. Det röstades igenom i riksdagen och den 15 december 2019 trädde den nya lagen i kraft. Det innebar att Kyrkans pensionskassa senast den 30 april 2020 behövde ansöka till Finansinspektionen om att få bilda en tjänstepensionsförening.

– Vi var väl förberedda. Den nya lagstiftningen innebär tuffare kapitalkrav och rapporteringskrav och därför har vi bland annat gjort en inventering av vår data och våra rapporteringsflöden. Vi har också gått igenom och anpassat alla styrdokument, stadgar och riktlinjer, berättar Carl Cederberg.

Den nya lagen medför också ökade krav på information, såväl till försäkringstagarna som till finansmarknaden, Finansinspektionen och den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

– Vi har redan uppdaterat informationen på vår hemsida. Vi kommer också fortsätta anpassa vårt försäkringssystem och finanssystem. Det är en stor fördel att vi har moderna IT-system, som vi själva äger och som är utvecklade speciellt för vår verksamhet, säger Carl Cederberg.

DU SOM HAR din tjänstepension hos Kyrkans pensionskassa kommer inte att märka så mycket av förändringen. Från och med 1 januari 2021 byter pensionskassan namn till Kyrkans pension och får en ny logotyp. Dessutom får nu alla försäkrade, även de som redan har en pågående pensionsutbetalning, ett pensionsbesked varje år.

NÄR DET GÄLLER kapitalförvaltningen arbetar Kyrkans pensionskassa vidare efter samma långsiktiga strategi som tidigare.

– Vi har en stark finansiell ställning, så den nya lagstiftningen innebär inga begränsningar för oss när det gäller möjligheten att ta finansiell risk för att kunna leva upp till våra åtaganden, säger Carl Cederberg.