100 % premierabatt och oförändrad återbäringsränta 7 %

Styrelsen har beslutat om en premierabatt på 100 % för inkomståret 2022 och faktureringsåret 2023 på premieavgifterna i förmånsbestämd pensionsplan samt att lämna återbäringsräntan oförändrad på 7 % i premiebestämd pensionsplan.