Ansvarig Ekonomi och Finans/CFO

Claudia Philipsson har utsetts till Ansvarig Ekonomi och Finans / CFO.