Årsredovisning 2018

Nu finns årsredovisning för 2018 att läsa här.