Beslut om Premierabatt 100 %

Styrelsen beslutade på ordinarie möte den 13 november om en premierabatt på
100 % för förmånsbestämda pensioner avseende inkomstår 2020 och faktureringsår 2021.