Beslut om premierabatt

Kyrkans pensions styrelse beslutade på ordinarie styrelsemöte den 13 oktober att införa en premierabatt för inkomståret 2023
i förmånsbestämd pensionsplan och faktureringsåret 2024 om 100 % på premieavgifterna i förmånsbestämd pensionsplan.